×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Religijne

Utwory wykonawcy:

Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić. Bo góry mogą ustąpić I pagórki się zachwiać. Bo góry mogą ustąpić. Bo góry mogą ustąpić I pagórki się zachwiać. Ale miłość moja, Ale miłosć moja Nigdy nie odstąpi od ciebie- -mówi Pan. 

Bo miłosierny jest Pan

Ref. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy Nieskory do gniewu i łagodny Nie wiedzie sporu do końca Nie płonie gniewem na wieki. 1.Pan czyni dzieła sprawiedliwe Bierze w opiekę uciśnionych Drogi swoje objawił Mojżeszowi Dzieła swoje synom Izraela 2.Dni człowieka s...

Bo tam jest wolność i moja przestrzeń

1. Nie chce już więcej życia na krawędzi sprawdzać czy spadnę kiedy zrobię krok I jak daleko nie jest za daleko Koniec zabawy robię w tył zwrot REF. Bo tam jest wolność i moja przestrzeń Czyste powietrze by naprawdę pięknie żyć I wcale święte nie znaczy nudn...

Bo tutaj

1. Kiedyś możesz zobaczyć małego człowieczka co rozumek ma taki a jest jak igiełka Ref. Bo tutaj na dole jest życie ciekawsze niż tam na górze sporo dalekie (x2) 2. A Bóg to człowiek wielki większy niż blok niż trzy wielkie bloki zawsze Bóg do na zajrzy ale...

Bo Twoje słowo

Zmartwychwstałeś Panie Moce zła rozbroiłeś na krzyżu Śmierć zwyciężona zniknął lęk. Do Ojca w niebie jest otwarta droga Bo Twoje słowo wiecznie trwa Bo Twoja miłość nie ustąpi nigdy Będzie wiecznie, wiecznie trwać (x2) Na wieki, na wieki Mieszkanie w ni...

Bo tylko On

1. Dziś trudno żyć na świecie Bo wokół tyle zła W ludzkich sercach wciąż niepokój trwa Gdy dziś ja się śmieję Daleko płacze ktoś I nie wiem jak pogodzić to. Ref. Bo tylko On bo tylko Jezus Dać szczęście może jeśli tylko zechcesz przyjąć Go Dał nam n...

Bo wielki

1. Chwal ziemio cała z zielenią. Chwal zwierze każde, chwal słońce, chwalcie gwiazdy iksiężycu Boga słowem tym: Ref.:Wychwalajcie Pana, bo wielki (bo wielki). Jego łaska nieprzenikniona, jest wielki (jest wielki). Chwalcie go zwierzęta i ludzie, bo wielki...

Bochen chleba

1. Jak i Matka Swoje serce , biorę nóż do ręki , chcę pokrajać chleb dla wszystkich. Wiem , że chcesz być moim bratem lecz nie umiem jeszcze tak bez reszty Siebie Ci dać . REF. o Madonno z nieba o Panienko z nieba 2. Dziś chcę zacząć Tobie ufać , chcę być...

Bóg Adonai

Panie, któż jak Ty, od wieków jest Twój tron, na wieki są Twe dni. Morza chwalą Cię, góry wznoszą pieśń, Tyś najwyższy jest x2 Bóg Adonai, od poranka aż po zmierzch cała Ziemia Tobie śpiewa Bóg Adonai, całe Niebo chwali Cię, Jedynemu Bogu chwała cześć....

Bóg dał czas

Bóg dał czas na nadzieję Czas na siew i czas na żniwa Czas na taniec i śpiew I na ciszę w kościołach widnych. Dał Bóg czas, żeby kochać Żeby domy budować na skale Oto droga by iść Co dzień dalej, dalej, dalej... Ref. Mogę dzielić się wiatrem i chle...

Bóg jest wśród nas

On idzie ze mną (2x) On staje tam gdzie ja (2x) On czuje to co ja (2x) Rozumnie mnie (2x) Zna me słabości (2x) Jest w mym człowieczeństwie (2x) Co dzień mnie uwalnia (2x) Usuwa grzech (2x) Bóg jest wśród nas Tak blisko nas Bóg jest wśród nas Emanuel, Emanuel...

Bóg kocha mnie

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem, raduje się każdym moim gestem. Alleluja, Boża radość mnie rozpiera! 

Bóg Królem jest

Bóg Królem jest (Bóg Królem jest), śpiewaj Mu hymn (śpiewaj Mu hymn) najdalsza z ziem (najdalsza z ziem), największa z wysp (największa z wysp). Najwyższa z gór, (najwyższa z gór) stop się jak wosk (stop się jak wosk), bo wkracza Król (bo wkracza Król), j...

Bóg króluje

Ref. Bóg króluje, radu się ziemio weselcie się wyspy mnogie Obłok i ciemność wokół Niego Sprawiedliwość i prawo podwaliną Jego tronu. Ogień przed Nim kroczy I trawi naokoło nieprzyjaciół Jego. Jego błyskawice oświecają świat. Zobaczyła to ziemia i zad...

Bóg map nie rozdaje

W życiu dróg wiele jest Którą wybrać, jak iść Nie wiemy W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje Nie wiesz dokąd iść A Bóg czasu nie mierzy Bóg czasu nie mierzy Nie wiesz czy ci wystarczy sił...

Bóg miłosierny

Ref. Bóg miłosierny Pan łaskawy jest tu między nami jest nami jest Bóg. Błogosław duszo moja Pana I wszystko co jest we mnie święte imię Jego Błogosław duszo moja Pana I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie twoje win...

Bóg nad swym ludem

Bóg nad swym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał. Miłość nam daje usuwa grzech, prowadzi w bramy Królestwa. Ref. Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas. (x2) Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe, kruszy n...

Bóg nie umarł

Bóg nie umarł Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x) daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, On moim Panem jest. 

Bóg się mamo nie pomylił

Ja, który nigdy nie powiem mama, ja, który nigdy nie zawołam tata, ja, który pozostanę dzieckiem tylko wzrokiem powiem wam dziękuję. W twoich ramionach mamo, czuję się bezpiecznie, a jeśli jestem zbyt ciężki, to połóż mnie na ziemi Bóg się mamo nie pomyl...

Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, Jezus, Jezus, O Jezus, Jezus, Jezus.x2