×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Religijne

Utwory wykonawcy:

Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie

Ref.: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Alleluja, Alleluja! 1. Błogosławiony jesteś Panie, Boże ojców naszych, Alleluja! Pełen chwały i wywyższony na wieki, Alleluja! 2. Błogosławione jest Imię Twoje, pełne chwały i świętości, Alleluja! Uwielbione...

Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi

Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki! Chcę błogosławić Pana w każdym czasie na ustach moich zawsze Jego chwała Dusza moja będzie się chlubiła w Panu niech słyszą pokorni i niech się weselą! Szukałem Pana, a On mnie wysłu...

Błogosławię imię Twoje Jezu

Błogosławię imię Twoje Jezu, Nigdy nie przestanę wielbić Cię. Tyś jest Mesjasz, Zbawca, Święty Bóg Izraela. Błogosławię Imię Twoje Panie, Imię, które daje życie mi. Tyś jest Mesjasz, Zbawca, Święte jest Imię Twe. Imię Twe jest ponad wszelkie Imię, Imię T...

Błogosławieni

Spójrz jak wiele masz wszystko dał Tobie Pan i On wszystko znowu może zabrać. Po co tyle trosk o dziurawy trzos, policzony przecież mamy każdy włos. Może martwisz się, lecz pamiętaj, że Ktoś o Tobie myśli więcej niż Ty sam. Poczuj się jak ptak, spójrz na ży...

Błogosławieni których serce czyste

Błogosławieni których serce czyste Albowiem oni ujrzą Wszechmocnego Błogosławieni, którzy czynią pokój, Ci otrzymają imię synów Bożych. 2. Błogosławieni, których prześladują, I którzy cierpią dla sprawiedliwości, Do nich należy Królestwo niebieskie, Ci otrzy...

Błogosławieni miłosierni (Oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016)

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd Przyjdzie mi pomoc; Pomoc od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest! 2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, By w swe ramiona wziąć, Rany uleczyć Krwią swoich ran, Nowe życie tchnąć! Błogosławieni miłosierni, albowiem on...

Błogosławieni ubodzy w duchu

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo niebieskie, Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Ref.: Alleluja, chwalmy Pana! 2. Błogosławieni, którzy są cisi, albowiem oni ziemię posiądą. Błogosławieni, którzy łakną i św...

Błogosławieństwo Aarona

1. Wybrał Bóg potomstwo Abrahama, Zawarł z nim przymierze pod Synajem. Był z narodem wciąż, ochraniał go I polecił błogosławić lud. Ref. Niech cię Pan błogosławi i strzeże, Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech obdarzy cię swą łaską, Niech zwróci...

Błogosławion jest Pan

Ref.: Ooo , Błogosławion jest Pan 1.Śpiewajcie Panu nową pieśń, grajcie Panu,radujcie się, niech cała ziemia wielbi Cię. 2.Błogosławiony jest nasz Pan, moja siła,opoka i moc, śpiewajcie Mu dziękczynną pieśń. 3.Wdzięcznie jest nucić Bogu pieśń, radośnie Mu...

Błogosławiona Dziewico

Ref. Błogosławiona Dziewico nad dziewicami, Bogarodzico ze wszystkich matek wybrana, Matko Chrystusa i Matko ludzi. Daj nam Twego Syna, daj nam Twego Syna. Spośród wszystkich niewiast na świecie Pan Cię wybrał dla siebie, by na wieki rozbłysło na ziemi Bo...

Błogosławiona jestes Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo i wywyższona przez Pana. On wielkie rzeczy w Tobie dokonał. Niepokalana. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się stało. Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, Przedwieczną Światłość. Bądź nam obroną Bogarodzico, gdy...

Błogosławiona wina

Mój grzech dziś leży u mych stóp Mój grzech dziś zaczął służyć mi Śmierć straciła oścień swój Pan złamał strzałę śmierci dziś Mój grzech dziś leży u mych stóp Do mnie nie należy już. Przypomina mi że jest życie A źródło tego życia nie bije we mnie Zna...

Błogosławione serca

1. Błogosławione serca, które płoną miłością Boga i Jego przykazań. Błogosławione oczy, które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia. Ref: Oto ci, w białe szaty odziani, którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je w...

Błogosławiony

Błogosławiony niech będzie chleb, Chleb pszeniczny z woli Ojca. Błogosławione słowa z drzewa Krzyża, Wino zebrane z objęć słońca. 

Błogosławiony, komu odpuszczone są winy

Ref.: Błogosławiony, komu odpuszczone są winy I komu darowano nieprawości. 1. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, A w duchu jego nie masz obłudy. 2. Dopókim nie uznał winy, Wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. 3. Gdy ręka Twoja...

Cała chwała

1.Me serce jest przy Tobie, Panie, Uwielbiam Cię, Tyś Królem mym Wspaniałość Twa jest mym natchnieniem, Twa łaska duszy mojej budzi śpiew. Ref. Cała chwała, godność i moc są w rękach Twych Są w rękach Twych, Jezu, Zbawco, Tyś Synem Bożym, Wielbię Cię,...

Cała ziemio wołaj

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana, Raduj się, wesel się! Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana, Alleluja, alleluja! Śpiewajcie Panu pieśń nową, Albowiem uczynił cuda, Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica, I święte ramię Jego. Cała ziemio...

Cały do Ciebie należę

1.Cały do Ciebie należę każdą cząsteczką istnienia Ty mnie stworzyłeś mój Boże Tyś mi wysłużył zbawienie Ref: Chcemy dać serce czyste Wszystkie dążenia i myśli Oddać Ci całych siebie Dla Ciebie Panie dla Ciebie 2. Cóż mogę Ci ofiarować dziękując za Twą ofiar...

Cały świat jest pełny Twej miłości

Cały świat jest pełny Twej miłości, I dobroci pełny każdy dzień. Każda chwila jest pełna radości, Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł. Naucz, nas żyć Twoim życiem Panie, Naucz, że drogą, jesteś właśnie Ty. Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać, Bo drogą, praw...

Cały świat niech śpiewa

Ref.: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: "Panem naszym Bóg". 1. Niech cały świat weseli się w Bogu, z radością niechaj służy i czcią. Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, On w dłoniach Swoich dzierży nasz los. Ref.: Cały świat... 2. Pan Bóg jest naszym jedy...