×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Religijne

Utwory wykonawcy:

Bóg umierał

1. Bóg umierał, cicho ciekła krew Gwoździe dłońmi obejmował- dusił się Bóg umierał i nie widział nikt Jak po twarzy mu spływały, spływały łzy. ref. A ludzie na święto spieszyli się I słońcem czerwonym kończył się dzień Tak mijał odkupienia czas Hosanna,...

Bóg zamieszkał tu na Ziemi

Bóg zamieszkał tu na ziemi Pośród kwiatów i zieleni Jego wielbi chrząszcz, biedronka Co sie kąpie w blasku słonka. Ref: Nie gromadźcie skarbów tutaj Lecz zacznijcie Boga szukać On nakarmi i napoi Jak obiecał w słowie swoim. Czyniąc dobrze najmniejszem...

Bogaty miłosierdziem

1. O, Miłości niepojęta, rozlewasz miłosierdzia zdrój, zmywasz grzechy, gładzisz winy duszy, którą nęka ból. W Tobie nadziei świeci blask, co dzień wylewasz morze łask, Ty przebaczenie dajesz mi, bym wiecznie żył. Ref.: On żyje, niech wszyscy wiedzą, że Jezus...

Bogaty Młodzieniec

Jezusa raz zapytał ktoś „O Dobry Mistrzu co mam czynić, Abym szczęście osiągnął wieczne, Abym życie mógł na wieki mieć?” Jezus odpowiedział „Przykazania zachowuj wszystkie, A zdobędziesz swoje szczęście Będziesz życie u Ojca miał.” Te słowa nie zdziwił...

Bogaty w każdy cud

Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty i strzeże Twych dróg. Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu, obecność słodką Twą. Ty dajesz mi Swą moc, gdy modlę się w ukryciu i skłaniam si...

Bogiem moim jest

Bogiem moim jest, światłem moim jest, Bóg Abrahama Izaaka Jakuba. Odwiecznym Bogiem on, co stworzył ziemi krąg, wiec chwalmy go w imieniu Jezusa. Obdarował świat miłością swą, Bóg Abrahama Izaaka Jakuba, cóż Ci mogę dać Panie mój, prócz wdzięczności mej, wiec...

Bogu jedynemu

Ref.: Bogu jedynemu, Jezusowi, chwała i cześć (na wieki), Panu wszechmocnemu, Jezusowi, chwała i cześć. 1.On uczynił niebiosa, rozpostarł ziemi krąg, króluje nad nami, wznieśmy więc ręce swe, pójdźmy przed Jego tron, śpiewając ze wszystkich si...

Bogu Jedynemu, królowi nad królami hosanna

Bogu Jedynemu, królowi nad królami Hosanna. Bogu Jedynemu, królowi nad królami Hosanna. Bogu Jedynemu, królowi nad królami Hosanna. Bogu Jedynemu, królowi nad królami Hosanna. Pieśń chwały płynie, płynie do Pana. Pieśń chwały płynie przed Jego tron, Pie...

Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa

Antyfona: Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, w radości Ducha Świętego niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Alleluja, alleluja! 1. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa który napełnił nas wszelkim błogosławieństwe...

Bogu słońca i księżyca

1. Czyńcie chwałę Panu wszystkie Jego dzieła, Wodo, ogniu, wietrze - złóżcie Stwórcy hołd. Ptak i strumień śpiewem w woni barwnych kwiatów Brat - człowiek miłością niechaj chwali Go. Ref. Najwyższy Panie - miłości dzisiaj śpiew Nieść pragnie siostra - radosn...

Bogu z Jego darów

Ref. Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty. Owoc ziemi i rąk naszych - przyjmij Ojcze wiekuisty. 1. Ziemia nasza chleb nam rodzi. Ty go Panie wciąż rozmnażasz. Plon stokrotny matki ziemi przynosi do ołtarza. 2. Spójrz na Kościół tu zebrany, tylko Ty z...

Bogurodzica

Bogurodzica - tekst utworu TRANSKRYPCJA ZAPISU Z POCZĄTKU XV WIEKU Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kirielejson. Twego dziela Krzciciela, bożyce, Usłysz głosy, nape...

Bojaźń Boża początkiem mądrości

1. Bojaźń Boża początkiem mądrości. Spraw, niech dar Twój w mym życiu zagości, Bym odczuł cały ogrom Boga i poznał, Co pokory droga, co pokory droga! 2. Duchu Święty, na pamięć wieczności Niech unikam światowych marności. Niech świętość chroni mnie przed grze...

Boleściwa Matka stała

Boleściwa Matka stała Obok Krzyża we łzach cała, Gdy na Krzyżu wisiał Syn. 1.Mój Synu najdroższy, Synu Jedyny, Czemu niewdzięczni zawiesili Cię na drzewie Krzyża? Czemu przyjąłeś cierniową koronę? Ty, co uzdrawiałeś chorych, a umarłym przywracałeś życie? 2....

Boski nasz Pocieszycielu

1. Boski nasz Pocieszycielu, W mrokach cierpień i niedoli Stwórco jasnych widnokręgów, Ukaż światła Bożej woli. Ref.: Wierzymy, że Twe działanie w świecie i w nas nie ustanie. (x2) 2. Duchu Prawdy, świat nie widząc Nie chce znać Cię, nie przyjmuje Otwó...

Bosy pastuszek

1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał, w górach pasał owce i w szałasie spał. Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli obudzili go gdy spał, gdy spał. Obudzili go gdy spał, gdy spał. Ref. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni,...

Boża mądrości ty ogarniasz wszystko

1. Boża mądrości ty ogarniasz wszystko I wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; Ludu Twojego Wodzu i Pasterzu, Przyjdź do nas, Panie! 2. Szczepie Jessego, Znaku dla narodów, Któremu władcy milcząc cześć oddają, Kluczu Dawida, Berło Izraela, Przyjdź do nas, Pan...

Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam

miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam, tą miłością coraz bardziej kocham Cię, w Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. Wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam, sercem swoim tak gorąco służę Ci, bratu, siostrze chc...

Boża radość jak rzeka

Boża radość jak rzeka 1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. 2. Boża miłość... 3. Boży pokój... 

Boża radość wypełnia mnie

1. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie. /2x Ref.: Trzymaj mnie mocno dziś, zawsze chcę przy Tobie być, Panie. /2x 2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie... 3. Boży pokój wypełnia mnie, Panie... 4. Boża radość wypełnia mnie, Panie...