×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Diktatūra piosenki

Utwory wykonawcy:

Jie nebuvo Dievai

Už tuos, kurie ėjo nebijodami mirties Žvilgsniu lydėjo paukščius, kurie galėjo skriet Tėvynės vėliavą nešė širdyse Ir žinojo tikrą kainą kraujo, kuris tekėjo viduje Už tuos, kurie buvo paprasti Kažkieno tėvai, sūnai, vaikai mylimi Už tuos, kurie nesikla...

Jurate ir Kastytis

Ir buvo jis, ir buvo ji, Ir buvo meilė nuostabi, Ir degė ji karšta ugnim, Atrodė, nieks neužgesins. Jis laikė ją savam glėby Žvaigždėm nuklotoje nakty. Kokia gi buvo ji graži, Kaip šilkas - švelnesnė nei švelni. Tarp gintaro aukštų pilių Tai buvo me...

Lietuviai

Krauju aptaškytos tyli vėlės. Kraujo prisisiurbusi žemė tyli. Žemė kurios taip troško kiti, Žemė, įkurią veržės svetimi. Jie ją norėjo gauti už dyka Bet už jos negerbimą jie paklojo gyvybę. Ar tu jauti tos protėvių žemės Šilumą ir jėgą, už kurią jie kariavo?...

Likimas

tu žiūri į žvaigždę nakties į žemę - namus mirties tu ieškojai aukštų kalnų kiek liko dar nebaigtų reikalų tu galvojai apie kažką tai svarbaus tu svajojai - o kas bus toliau o kažkam į tave giliai nusispjaut jis pasiruošęs tau į nugarą šaut ir vėl išaušo ryt...

Meilė

Ir buvo jis, ir buvo ji, Ir buvo meilė nuostabi, Ir degė ji karšta ugnim, Atrodė, nieks neužgesins. Jis laikė ją savam glėby Žvaigždėm nuklotoje nakty. Kokia gi buvo ji graži, Kaip šilkas - švelnesnė nei švelni. Tarp gintaro aukštų pilių Tai buvo meilė jų dv...

Mes akmenys

Brėkštantis rytas juos kvietė į kovą, Jie kėlė ginklus, į karą išjojo. Tėvynė juos šaukė, tėvynė kvietė, Jie ėjo į mūšį laisvės laimėti. Plaka širdis mus viduje - Už žemę, už kraują, už tai, kas yra. Plaka širdis už protėvių žygius, Už mūsų namus, už mūsų tėv...

Su priešais gėriau alų

Su priešais gėriau alų iš bokalo, Pasistačiau kulkosvaidį ant stalo. Trys serijos ir spiečius metalinis Susmigo į jų niekšiškas krūtines!!! Iš jų prakiurusių sielų ėmė verstis šaltis. Daugiau nesinorėjo šiame košmare maltis. (x2)