×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

C-Quint piosenki

Utwory wykonawcy:

A Kan Nok Chai

Thoe ploi mue chan thuk thi thi choe, na khao Thoe ploi chan ngao we la thi khao, tho ma We la chan phloe hen thoe khoi song, sai ta Tham muean chan mai ru loei Wa thoe la khao mi a rai Yak tham choei choei pai sa loei Khon rak kan man ko khuan tong wai chai...

Chan Di Mai Pho (Chai Mai)

Pror chan bpen kae kon tee tam a-rai mai dai kwaam Reu ter yang mai leum krai Tee ao jai tuk wan dtae ter nan mai bpra-tap jai Chan tam pit reu ngai ter Bplian dtua eng tao-rai (ja tam a-rai pror chan mai chai kao) Gor mai dee keun maa (a-rai a-rai gor kong...

Dtor Hai Lohk Yoot Moon (Even If the World Stops Turning)

Ruk mai chai fai jur gup num ja dai dup pbai Ruk dtit keun meua rai mai mee arai mah gun Chun pben ai kon tee dai long kao pbai giao pun Nup dtung dtae wun nun hua jai gor din mai loot Roo tur pben kong kon eun koy deuan dtua eng jum ao wai Hahk wah kao ja ma...

Game Tai Jai

Hey I've been waiting for a while ever since you left It's been so hard for me to get you of my heart And you say you want to come back I'm telling you right now, get ready for a new me Phro chan mai ru chan ko loei tong tham Man cham pen tong tham Rueang thi...

Khit Chao Chu

Teung suay yahng nee gor mai mee sit mah jaung dtah Chaup tum pen maung mah tum pen len pen len pai Kae ngao yah dao wah chun na pen yahng ngai dai Teung chun mai mee krai dtae gor yahk gor yahk yoo Oh my mai wai jai dtae jai gor wai wun Jaydtanah kaung tur b...

Play Girl

Len mah mon gdtah gun yahng nun na mun sanook reu ngai Loey mai tun dtung dtua tee ja yup yung chung jai yeah Touch my body tee diao chun gor roo seuk Tur yah tum hai chun kit leuk dai mai dai mai Oooo, baby girl gor tur yah mah glai gunyahng nun mun untarai...