×

Wyszukaj artykuł


Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Z.TAO The Road tekst piosenki i tłumaczenie. Posłuchaj MP3 i obejrzyj teledysk z Youtube oraz sprawdź chwyty.Tekst piosenki

Pinyin

Xiànshí yǐ biàn chéng yóuxì

Zuìměi de rén zài mèng lǐ

Dàn qíshí dāng mèng xǐng guòhòu

Tā yǐ bùchénglì


Shícháng děngdàizhuó tiānkōng xīngxīng de jùjí

Zhè yěxǔ shì gěi wǒ xīwàng de lǐyóu

Xiǎng yǒngyǒu xiàng chāorén yīyàng de chāo nénglì

Bù bèi rènhé rén qīfù dànshì qíshí


qíshí

Shí hěn cánkù yě chǒulòu

Yīqiè dōu bùshì zài zuòmèng

Yǐncáng zhēnshí zìjǐ

Nǎ'er nǐ dōu yào cháng shàng miànjù shēnghuó

Wéi shēngcún ma

Wèishéme yào zuò gěi biérén kàn

Rénshēng jiù zhǐyǒu zhè yīcì bùshì ma

Wèilái děng wǒmen xúnzhǎo ne

Bù liú yíhàn de bì shàng yǎnjīng gàobié shìjiè


Oh Wǒ cóng bù huì pà

Diédǎo nà yīchànà

Yǔ hòu wǒ xiāngxìn yīdìng huì chūxiàn cǎixiá

Oh Mèng lǐ de tónghuà

Zhǐyǒu zài nàlǐ wǒ cái kěyǐ

Yǒngyǒu nà zhēnshí měihǎo de shìjiè


Guòqù nàxiē wǎngshì dōu rú guòwǎng yúnyān

Chuī yīxià jiù piāo zǒu dì nàxiē gùshì

Shēnbiān de měi gèrén dōu yào hǎohǎo zhēnxī (ok, get up and listen)

Yīn wéi bùzhī hé shí huì líkāi nǐ


Xīnzhōng ránshāo guòhòu de qīliáng

Wúfǎ zài xù huǒ shí dì nà zhǒng shīwàng

Zài nǐ de shìjiè nǐ shìfǒu yǒuguò zhè zhǒng gǎnjué gàosù wǒ

Oh Wǒ wúfǎ sùshuō wǒ xiǎng biǎodá de suǒyǒu gǎnjué

Oh Yīnwèi zài zhè tiáo lùshàng wǒ zhǐ kěyǐ bǎochí chénmò

I have no way


Oh Wǒ cóng bù huì pà

Diédǎo nà yīchànà

Yǔ hòu wǒ xiāngxìn yīdìng huì chūxiàn cǎixiá

Oh Mèng lǐ de tónghuà

Zhǐyǒu zài nàlǐ wǒ cái kěyǐ

Yǒngyǒu nà zhēnshí měihǎo de shìjiè


Xiànzài wǒ bù zài zìjǐ chéngshòu suǒyǒu de shēngyīn

Miàn duì wàijiè cì de dǎjí

Yǒu nǐmen zài shēnbiān péi wǒ

That’s better

Zuì xìngfú de shìqíng nà

Qǐng tīng hǎo wúnéngwéilì yě yào gǔ qǐ yǒngqì

Kèfú jiějué suǒyǒu de wèntí

Let’s make it better

Everybody together

Xiànzài wǒmen yīqǐ zǒuchū gǔdǐ


Píngjìng xiàlái gǎnshòu shíjiān nà de màn

Měitiān yí xiān diào de shíjiān què kàn bùjiàn

Dàodǐ shuí chéngwéi wǒ huíyì

Bèi pò qù xuǎnzé mómièle wǒ de jìyì

So Chénmò fǎnxǐng ba

Shuí dōu yǒu niánshào qīngkuáng de shíhòu ba

Shuí bùshì cóng niánqīng màn man biàn chéngshú de ne

Wǒ qù dì dìfāng mén yǒngyuǎn wèi wǒ chǎngkāi


Oh Wǒ cóng bù huì pà

Diédǎo nà yīchànà

(Don’t worry about me) (I’m gonna be free)

Yǔ hòu wǒ xiāngxìn yīdìng huì chūxiàn cǎixiá

Oh Mèng lǐ de tónghuà

Zhǐyǒu zài nàlǐ wǒ cái kěyǐ

Yǒngyǒu nà zhēnshí měihǎo de shìjiè


Don’t ask me to stay back, the universe can’t stop me

I’m talking to you, I’m gonna be me


Chinese


现实已变成游戏

最美的人在梦里

但其实当梦醒过后

它已不成立

时常等待着天空星星的聚集

这也许是给我希望的理由

想拥有像超人一样的超能力

不被任何人欺负但是其实


其实

现实很残酷也很丑陋

一切都不是在做梦

隐藏真实自己

哪儿你都要带上面具生活

为生存吗

为什么要做给别人看

人生就只有这一次不是吗

未来等我们寻找呢

不留遗憾的闭上眼睛告别世界


oh我从不会怕

跌倒那一刹那

雨后我相信一定会出现彩霞

oh梦里的童话

只有在那里我才可以拥有那真实美好的世界


过去那些往事都如过往云烟

吹一下就飘走的那些故事

身边的每个人都要好好珍惜(ok, get up and listen)

因为不知何时会离开你


心中燃烧过后的凄凉

无法再蓄火时的那种失望

在你的世界 你是否有过 这种感觉 告诉我

Oh 我无法诉说 我想表达的 所有感觉

Oh因为在这条路上我只可以保持沉默

I have no way


Oh我从不会怕

跌倒那一刹那

雨后我相信一定会出现彩霞

oh梦里的童话

只有在那里我才可以拥有那真实美好的世界


现在我不再自己承受所有的声音 面对外界次次的打击

有你们在身边陪我

that’s better

最幸福的事情那

请听好无能为力也要鼓起勇气

克服解决所有的问题

let’s make it better

everybody together

现在我们一起走出谷底


uh uh平静下来感受时间那么的慢

每天遗失掉的时间却看不见

到底谁成为我回忆

被迫去选择磨灭了我的记忆

so 沉默 反省吧

谁都有年少轻狂的时候吧

谁不是从年轻慢慢变成熟的呢

我去的地方门永远为我敞开


Oh, I’m never afraid

跌倒那一刹那

(don’t worry about me) (I’m gonna be free)

雨后我相信一定会出现彩霞

oh梦里的童话


(Don’t ask me to stay back, the universe can’t stop me. I’m talking to you, I’m gonna be me)


只有在那里我才可以拥有那真实美好的世界 

Edytuj tekst

Tłumaczenie

Dodaj tłumaczenie

Dodaj komentarz


Ostatnio szukane utwory:

Sonnet 10

Rufus Wainwright

For shame deny that thou bear'st love to any Who for thy self art so unprovident. Grant if thou wilt, thou art beloved of many But that thou none l...


I don't know what it is

Rufus Wainwright

I don't know what it is but you got to do it I don't know where to go But you got to be there I don't know where to fall But I know that its comfortab...


Sonnet 29

Rufus Wainwright

When, in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, And trouble deaf heaven with my bootless cries, And look upon...


The consort

Rufus Wainwright

Prepare your things Dissolve your mind 'Cause I'm your consort beautiful queen of seventeen A blood red moon has spared our bed But not your rivals B...


Hometown waltz

Rufus Wainwright

The drummers and jugglers in Montreal Don't even exist at all So I'm tearing up these tarot cards and Venetians clowns Antique shops and alcoholic hom...


I'm A-Runnin'

Rufus Wainwright

I'm a-runnin' I'm a-runnin' from you 'Cause you're a-chasin' You're a-chasin' me to The end of the earth Or the city of kingdom come I can see...


That night

Rufus Wainwright

But you might fray after a while My fickle heart, it did forget thee But still, but still I can remember When you went two ways down a one way street...


I Eat Dinner (When The Hunger's Gone) (feat. Dido)

Rufus Wainwright

Rufus: I eat dinner at the kitchen table By the light that switches on I eat leftovers with mashed potatoes No more candlelight No more romance...


The Days That We Die

Rufus Wainwright

Loudon Wainwright III feat. RufusWainwright You'll never change, neither will I we'lll stay the same till the days that we die. I'll never win, ne...


Superman

Rufus Wainwright

Out the door Just in time Head down four-o-five Gotta meet the new boss by 8 AM. Phone rings in the car The Wife is working hard She's running late t...


Barebaiting

Ruby Throat

I don't care how well intended It was meant when he sent it Long forgot in the blink of an eye I got your locks, so I mended And your burnt lust w...


Broken Machine

Ruby Throat

I'm trapped in the cracks Of a broken machine Rust bleeding rust To some forgotten sea But this skin is your skin A muscle moves beneath The st...


Imaginary love

Rufus Wainwright

Every kind of love, or at least my kind of love Must be an imaginary love to start with Guess that can explain the rain, waiting walking game Schubert...


The money song

Rufus Wainwright

If I should ever run into a lot of money Tell me would I move to New York City? If I had an apartment with a view of that city, Tell me would I see th...


The Motion Waltz (Emotional Commotion)

Rufus Wainwright

Waiting to cross the rubicon Wondering what side I'm on What are these visions of me as a young man? With one arm pointed, and the other arm holdin...


Bolt The Horse

Ruby Throat

When someone breaks you The terrible truth is you want no mending If thread comes loose No happy ending At the most terrible cost Blind palomino...


In a graveyard

Rufus Wainwright

Wandering properties of death Arresting moons within our eyes and smiles We did rest Amongst the granite tombs to catch our breath Worldly sounds of...


The origin of love

Rufus Wainwright

When the earth was still flat, and the clouds made of fire And mountains stretched up to the sky, sometimes higher Folks roamed the earth like big rol...


This love affair

Rufus Wainwright

I don't know what I'm doing I don't know what I'm saying I don't know why I'm watching all these white people dancing I don't know where I'm going Bu...


The Dream

Rufus Wainwright

The dream has come and gone The earth lumbers on The dream is back in space Back where it came from The dream has gone away The earth could not...Ostatnio dodane piosenki

Another Day In Paradise

She calls out to the man on the street "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep Is there somewhere you can tell me?" He walks on...

Apologize

I'm holding on your rope Got me ten feet off the ground And I'm hearing what you say But I just can't make a sound You tell me that you need me T...

Wieś

Wszystko ma tutaj wielki sens ścieżki spętane przerażeniem świątek srożący się przy drodze i w ustach chleba kwaśny kęs Wszystko ma tutaj...

Sny

Nocami być razem jest prościej, we władzy ciała jest dusza, nic nas nie drażni, nie złości, poważnych tematów się nie porusza. Zamykam oczy i b...

Wolne

Chcę wolne od zaraz Chcę wyjechać daleko Chcę pobyć tam sama Chcę się poczuć tam lekko Chcę wolne natychmiast Chcę inny krajobraz I dźwięki,...

Wypalenie

Zeszłam ze szczytu w nowej sukience Nikt mnie nie widzi, może nadal tam jestem Byłam na szczycie, stamtąd trudno jest dostrzec Że w mieście moim są...

Chcę Być z Tobą

Nie rozumiesz Nie rozumiesz Jak bardzo kocham Cię ! Czy to wszytko poszło w piach? Czy to wszystko zniszczył czas ? Płoniemy, płoniemy Teraz p...

Freon (ft. Dawid Podsiadło, Duit)

[Zwrotka 1: Oskar] Później leżą patrząc w sufit, to spółka w takich bajkach Szlugi, potem drugi, kółka z Lucky Strike'a Na podłodze sterta ubrań: m...

Zabierz tę miłość (ft. Julia Wieniawa)

Zabierz tę miłość Nie mogę jej już znieść Uczucia giną Jak deszcz i śnieg Poganiam je Wyprzedzasz mnie Przecież też wiesz Mijamy się Moja ni...

Patoreakcja

[Intro: Rafał Walentynowicz] O 15:30 Solar i Białas w asyście ochroniarzy, policji i straży miejskiej pojawili się w Liceum im. Batorego w Warszawie....

Za krótki sen (ft. Dawid Podsiadło)

To był tylko za krótki sen Przeleciałam przez palce w cień Tuż pod tafla się rozbił nurt Szara woda porwała mnie To był tylko za krótki sen Pow...

Przypływy (ft. Ralph Kaminski)

Z prądem przypłynąłeś do mnie Zatrzęsienie Krąży we mnie teraz wszystko Dokąd – nie wiem Czy to normalne jest By z dnia na dzień oszaleć tak M...

Fiołkowe pole

Słodka jak truskawki latem A trzyma w łapie tylko kubek słonych łez Skromna jak pole fiołkowe I to w ponury dzień Ej, chyba dzwoni kurier Tylko s...

2:00

Nie wiem czy to miało sens Hulać tak, hulać tak Kolejny raz Carpe diem z dnia na dzień A potem sza Cicho sza, cicho sza Sorka za ten telefon...

Julia w Mieście

Na serio tak wleciała z takim różowym outfitem, cała odpalona Wyszła z limuzyny Wchodzę do szkoły dobrze ubrana SGH, Dolce Gabbana Wreszcie Juli...

Wakacje w Warszawie

Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem Taki chyba biznes Robię ci już setne zdjęcie Sama nie wie...

Zakochałam się w nieznajomym

Zakochałam się w nieznajomym Zobaczyłam go w tramawaju Chyba w dziesiątce Na wyścigi bez biletu błądzę Na pierwszą lekcję nieprzygotowana Spóźnię...

Morda nie szklanka

nie byłem sam choć bylem sam i mówię wam, ze to zero dram i mogę grać dalej stać nie będę bać się uwierz waść nie chcesz mnie znać nie chce c...

Wróciłeś nad ranem

Niech widza jaka z nas jest para Od różańca i browara Wszyscy się na nas patrzą W rytm tańca klaszczą Zobacz jestem idealna spadam z nieba jak ma...

To ja

Wow Chuja kładę na was robię czystkę Niepozorny chłopiec, który rozjebie Ci biznes Wkoło cały dzień, cały dzień piszę listy Sobel przecież nie jes...

Inne piosenki wykonawcy

You (想成为你)

Pinyin zhōngyú zuò xià chuǎn kǒuqì nà píbèi de xuèsè yǎnjīng hái yīrán xiào de hěn guāngmíng zhòuwén li yǒu fēng hé yǔ jiù shāngkǒu yǐnyǐn fāzu...

Hello Hello ft. Wiz Khalifa

Pinyin Oh it’s happenin’ No, left me out at sea I’m achin’(Uh) Can you answer me Hello, hello, can you leave me dreamin’ Pullin‘ up to an awa...

Break Up (分手不分离)

Pinyin jíjiāng dàolái de shēnyè zhǐ shèng nǐ wǒle fēng hěn lěng qǐng gěi wǒ yǒngbào qíshí méi duōshǎo shíjiān gēn nǐ gàobiéle qǐng jìdé suǒyǒu...

19 Years Old

Pinyin Yǐjīng duōjiǔ bù zài liánluò yīgè rén shēnghuó měi cì dēngguāng xímiè zhīhòu yè bù shǔyú wǒ fǎnfù xiǎngzhe nàgè bù gāi shǔyú wǒ de rén j...

Cinderella Girl

Pinyin Ài ba xiāng’ài nàme jiù ài ba Hey girl you are You’re my sunshine yǒu nǐ zài jiùshì wǒ de sunshine zhǐyǒu nǐ ràng wǒ yīzhí xúnzhǎo kě wǒ...

Alone

Pinyin Shuō shíhuà zhēn méiguānxì zìjǐ yīrén yě bùcuò nàxiē fánnǎo yōushāng zài yīnyuè de shìjiè xiāoshī uh shénme shíhòu kāishǐ de tiānkōng b...

Adore

Pinyin Dāng whisky hē wán zhīhòu de wǒ I got swag nǐ mí shàngle wǒ ma baby yes jiǔbēi lǐmiàn fǎngfú dàoyìng chū liǎo zhīhòu wǒmen yào zuò de sh...

Collateral Love

Pinyin xian zai de wo you xie lang bei zhi yin wei ni de yiju hua jin tian wen ni shi de kiss cheng wei wo jin hou de hui yi shuo yi wan ge dui...

Black White (AB)

Pinyin Black and white A&B That’s my style Let me be Swaggy T That’s me You know me shùnjiān huàguò xīn de shāng tòng yuánběn wánměi de...

Feel Awake

Pinyin I feel awake this time I feel awake yeah I feel awake this time I feel awake yeah Last night chèyè kuánghuān de shēntǐ dōu jìng xiàlái...

Expose (揭穿)

Pinyin wǒ yuánliàng nǐ de guòcuò jíshǐ nǐ yǐjīng chénmò kě wǒ néng gǎnshòu dédào nǐ ài wǒ què kòngzhì bùliǎo yīnwèi wǒ duì nǐ lái shuō shì zuì...

Misunderstand

When I call you tell me what you’ll do Yo when you miss me tell me what you’ll do Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah I’ll never I’ll never see...

Underground King

Run around, like chickens would you plaese. I don't care if you're feeling me Money, power, all you got is greed Can you, run around, run around me...

I’m the Sovereign

HO tiāndì jiān shì shuí huànxǐng rì yuè wànwù zhào huī rónghuà bīng hán jiāng de shuǐ HO cāngqióng xià shì shuí dàqiān shìjiè yáoyáo zhī lù Now...

Imperial Crown

Pinyin Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn wǒ de wéiyī nǐ de ài gěile wǒ yīqiè ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān huó d...

Mystery Girl

Pinyin Míngzhī guānxì de wǒ què dòngle xīn wúfǎ zài huīfù jǐ qiān cì gàosù zìjǐ yào wàngjì què yǐ wúfǎ míbǔ zhè bù jiùshì wǒ de cuò ma bù jiùsh...

One Heart

Zài yīqǐ guòqù de suǒyǒu shíjiān yīgè yòu yīgè rén zǒuguò wǒ shēnbiān wàngjì nǐ huì shì Never yǒu nǐ zài cái shì Better nǐ wǒ bùxǔ shuō Sorry dāng...

Underground King (Chinese ver.)

Pinyin Run around Like chickens would you please I don’t care if you’re feeling me Money power all you got is greed Can you run around run aroun...

Silently (默默)

Pinyin nǐ jiù xiàng yīdào qiáng zhǐ zhù wǒ de juéwàng shénwǔ fēiyáng de nǐ tèbié de nǐ shǎnshǎn bǎ wǒ zhào liàng nǐ cónglái méiyǒu diàoguò yǎn...

Koc

Pinyin Ho my flow The real deal I’m aimin’ go **** **** Got fifty bands on yo head boy that red p** Down this **** Down this **** Down this **...

Once Beautiful

Pinyin Hǎifēng chuīguò wǒ de liǎnjiá Dài zǒule céngjīng Nǐ de yàngzi huī zhī bù qù Xiàng xiǎohái Duì wǒ shuōhuǎng wèihé yǐncáng Dōu bù chóng yà...

M.O.M.

Wúfǎ xiǎngxiàng nǐ líkāi wǒ de shíhòu méiyǒu nǐ zài dì dìfāng jiā dōu bù suàn ba wǒ huì qiān zhù nǐ de shǒu māmā yǒngyuǎn qiān zhù nǐ de shǒu māmā...

One (你也会像我一样)

Pinyin zuótiān zhīhòu de jīntiān chūxīn cóng wèi yíwàng zhǐshì wǒ bù zài shàncháng qù biǎodá wèicéng wàngjì wǒ shì shéi cóng kāishǐ dào xiànzài...

Reluctantly

Kàn zhǐzhēn xuánzhuǎn tā zài dàojìshí zài yīqǐ de shíjiān màn man liúshī jìlùle nǐ de yījǔ yīdòng hé shēngyīn yǒngyuǎn dōu bù huì shānchú wàngjì de...

New Day

Pinyin Kàn wàimiàn qīngchén yángguāng míngmèi That’s good yòu shì xīn de yītiān It’s a new day shēnlǎnyāo qǐlái jìxù jīntiān de gōngzuò ba bùyào zài...

Single

Pinyin Wèishéme xūyào rén péi shí cái fāxiàn dúzì yīrénle hěnjiǔ chí chí bù lái de tā wǒ de yīqiè dōu hěn shùnlì wéi dú gǎnqíng xiàng xiǎohái h...

T.A.O

Wǒ xiāngxìn wǒ de zhízhuó wǒ xiāngxìn wǒ de xuǎnzé dàole líkāi de shíhòu dǒngdéliǎo suǒwèi zìyóu dāng wǒ yīgè rén chūzǒu dǒngdéliǎo yào wèishéme...

Promise

Pinyin wúshíwúkè duì nǐ de xiǎngniàn chánmián yīqǐ de chù pèng chuǎn xí shí de wēndù nǐ zhīdào ma yīnwèi yǒule nǐ shēnghuó biàn de rúcǐ tiánmì...

Time

Pinyin wǒ de yùgǎn guǒrán méiyǒu cuò qíshí nǐ gēnběn méiyǒu àiguò yǎnqián de nǐ dōu shì jiǎxiàng yuánlái rúcǐ āng zāng jīntiān qǐ guānyú nǐ de...

Yesterday

Hái jìdé nà shíhòu nǐ měi cì wéixiào dōu ràng wǒ gǎnjué měihǎo tā zài wǒ xīnlǐ yīzhí yīzhí zěnme dōu wàng bù diào wǒ dàizhe nǐ de ài hé suǒyǒu q...