×

Wyszukaj artykuł


Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Z.TAO Cinderella Girl tekst piosenki i tłumaczenie. Posłuchaj MP3 i obejrzyj teledysk z Youtube oraz sprawdź chwyty.Tekst piosenki

Pinyin


Ài ba xiāng’ài nàme jiù ài ba

Hey girl you are

You’re my sunshine

yǒu nǐ zài jiùshì wǒ de sunshine

zhǐyǒu nǐ ràng wǒ yīzhí xúnzhǎo

kě wǒ què zhǎo bù dào

Where you are girl

hǎoxiàng cónglái méiyǒu zhème shāngshén

bù xūyào quèrèn

I’m thinking about you girl

zài wǎn zài lèi yě bù rěnxīn guà diànhuà

bō tōng diànhuà xiǎng tīng nǐ hūxī

You’re my superstar oh…

Wǒ yǒngyǒu de yīqiè wútiáojiàn dōu ná zǒu

céngjīng de wǒ méiyǒu bànfǎ zuǒyòu zìjǐ

huíyì qǐ nà shí shì wǒ bùduì ba

kòngzhì bùliǎo zìjǐ wúfǎ zài huítóu

bàituō nǐ kuài huílái ba

My girl shíjiān zhēn kěyǐ dàozhuǎn dehuà my girl

xiǎng zuò nǐ zuì jiā boyfriend

My girl cǐkè de wǒ yě zhǐ néng huànxiǎng

jìliáo què wú rén sùshuō

Oh my girl

ǒu’ěr xiǎng kāihuái dà xiào

Oh my girl

kě shēnbiān shénme dōu méiyǒu

My girl

yǐwéi huíyì hěn měihǎo

kě jiéjú liú xià de zhǐyǒu shāng tòng

My girl dào wǒ shēnbiān hǎo ma

My girl wàimiàn de rén hǎo ma

You’re not a playgirl

You’re my sunshine

yǒu nǐ zài jiùshì wǒ de sunshine

xiànzài wǒ měitiān zhēng kāi yǎnjīng

chéngshòu nǐ bùzài shēnbiān de ānjìng

nǐ yīzhí zuì xiǎng tīng de sān gè zì

xiànzài shuō wǎn ma

yīnwèi wǒ hái ài nǐ

céngjīng de wǒ méiyǒu bànfǎ zuǒyòu zìjǐ

huíyì qǐ nà shí shì wǒ bùduì ba

kòngzhì bùliǎo zìjǐ wúfǎ zài huítóu

bàituō nǐ kuài huílái ba

My girl shíjiān zhēn kěyǐ dàozhuǎn dehuà my girl

xiǎng zuò nǐ zuì jiā boyfriend

My girl cǐkè de wǒ yě zhǐ néng huànxiǎng

jìliáo què wú rén sùshuō

Oh my girl

ǒu’ěr xiǎng kāihuái dà xiào

Oh my girl

kě shēnbiān shénme dōu méiyǒu

My girl yǐwéi huíyì hěn měihǎo

kě jiéjú liú xià de zhǐyǒu shāng tòng

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella girl

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

My girl

You are my Cinderella girl

měi kè měi fēn měi miǎo shíjiān zài zǒu ba go

bǎshǒu gěi wǒ zhè yīcì bié zài fēnkāile ba

Say yes

yǒu nǐ zài dì dìfāng wǒ dū qù hǎo ba

nǐ shì wǒ wéiyī zàihū kěyǐ ài shàng

kěyǐ hàipà de rén

Uh shíjiān qiān zhù wǒ de xīn zài tiào

Uh wèishéme nǐ ràng wǒ shénhún diāndǎo

hái jìdé nàxiē zhàopiàn ma

gěi wǒ jīhuì ràng wǒ zhǎodào nǐ

bǎ nǐ qiān huí jiā zhēn de kuài huílái ba my girl

shíjiān zhēn kěyǐ dàozhuǎn dehuà my girl

xiǎng zuò nǐ zuì jiā boyfriend

My girl cǐkè de wǒ yě zhǐ néng huànxiǎng

jìliáo què wú rén sùshuō

Oh my girl

ǒu’ěr xiǎng kāihuái dà xiào

Oh my girl

kě shēnbiān shénme dōu méiyǒu

My girl

yǐwéi huíyì hěn měihǎo

kě jiéjú liú xià de zhǐyǒu shāng tòng

Chinese


爱吧 相爱 那么就 爱吧

Hey girl you are

You’re my sunshine

有你在就是我的 sunshine

只有你让我一直 寻找

可我却找不到

Where you are girl

好像从来没有这么伤神

不需要确认

I’m thinking about you girl

再晚再累也不忍心挂电话

拨通电话想听 你呼吸

You’re my superstar oh…

我拥有的一切 无条件 都拿走

曾经的我没有办法左右自己

回忆起那时是我不对吧

控制不了自己无法再回头

拜托 你快 回来吧

My girl 时间真可以倒转的话 my girl

想做你最佳boyfriend

My girl 此刻的我也只能幻想

寂寥 却无人诉说

Oh my girl

偶尔想开怀大笑

Oh my girl

可身边什么都没有

My girl

以为回忆很美好

可结局留下的只有伤痛

My girl 到我身边好吗

My girl 外面的人好吗

You’re not a playgirl

You’re my sunshine

有你在就是我的 sunshine

现在我每天睁开眼睛

承受你不在身边 的安静

你一直最想听的 三个字

现在说晚吗

因为我还爱你

曾经的我没有办法左右自己

回忆起那时是 我不对吧

控制不了自己 无法再回头

拜托 你快 回来吧

My girl 时间真可以倒转的话 my girl

想做你最佳boyfriend

My girl 此刻的我也只能幻想

寂寥 却无人诉说

Oh my girl

偶尔想开怀大笑

Oh my girl

可身边什么都没有

My girl 以为回忆很美好

可结局留下的只有伤痛

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella girl

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

You are my Cinderella Cinderella

My girl

You are my Cinderella girl

每刻每分每秒 时间在走吧 go

把手给我这一次别再 分开了吧

Say yes

有你在的地方 我都去 好吧

你是我唯一在乎 可以爱上

可以害怕的人

Uh 时间牵住我的心 在跳

Uh 为什么你让我 神魂颠倒

还记得 那些 照片吗

给我机会 让我找到你

把你牵回家 真的快回来吧 my girl

时间真可以倒转的话 my girl

想做你最佳boyfriend

My girl 此刻的我也只能幻想

寂寥 却无人诉说

Oh my girl

偶尔想开怀大笑

Oh my girl

可身边什么都没有

My girl

以为回忆很美好

可结局留下的只有伤痛 

Edytuj tekst

Tłumaczenie

Dodaj tłumaczenie

Dodaj komentarz


Ostatnio szukane utwory:

Be With Me

Fov Vance

Her hair was copper and her beauty bold And it warmed me to my soul Her eyes were green brown orange and gold And her lips, like cherry cola Man...


Beside me

Forty Foot Echo

I see how the ocean tide rose, From a young boy, I have been waiting, Just to see my ordinary day, It's far away from me. It seems like a mystery me,...


Gabriel and the Vagabond

Fov Vance

There's a man in the corner and his clothes are worn And he's holding out his hand You could see in his eyes as the people walk by He knows they do...


Drift

Forty Foot Echo

I remember when we fell, It took my whole life my breath away. I remember when we kissed As you drift into the sun (drift into the sun) So take...


Indiscriminate Act Of Kindness

Fov Vance

She came from the cold wet Dropped her luggage bags Looked the concierge in the eye Said, "I need a room for the night, But I don't got no money....


Homebird

Fov Vance

The orange was the size of a watermelon to me well at least that is my memory sunshine made my bare feet burn upon the road far away we'd roam I'd be...


A Sad Legend

Forgotten Land

I saw this Danes run towards me, my father picked and clasped me. I saw this Danes shoot my father with their arrows and his body plunges down, ont...


Dark Waters

Fovitron

Drawn into the deepest waters Obscure thoughts come to my mind Lost in eternal darkness Trying to find a way out Surrounded by fiendish creatu...


Shed A Little Light

Fov Vance

They say that love is hard to find I sure found it hard to find mine Though love walked right up to my face She said you can only love what you'd...


Lands Forlorn

Fovitron

A blaze across the mountain Beyond the crystal gates A rod of ancient power A scepter of regret Lands forlorn The crown of fear A man of a...


A Song of Death

Fovitron

A cold breeze touches my face I watch the ancient dales Visions of the past Thousand voices call me to join The cold storms now arrive The...


Lindisfarne

Forgotten Land

8 June 793: the CROSS BURN!!! When night felt and the moon was in the sky the long ships arrived and vikings took their justice! Revenge for o...


Forgotten Beer

Forgotten Land

Beer,Beer,Beer,Beer! We want some beer! Under the effects of mushrooms We need beer! Beer,beer,beer! We want some beer! Troll's armies...


Forgotten Land

Forgotten Land

From winter we'll rise to sky we'll fight for the ancient stars, ancient sign immortal mind… …Hear Our Battlecry. The night has come vikinglan...


A Human Work

Forward to Eden

"The city, a paradise made by mankind... Driven from paradise, man escaped to this earthly existence, on the edge of death. Created by the weakest of...


Eyes of My Soul

Forgotten Realm

You feel the need to run and hide You think your life is all in vain And while you watch your anger rise You're always waiting for your day Look in t...


...from the Flame

Forgotten Silence

I hope, you reveal my mystery, hidden so far away from me, so far as Senyaan hills lies... disclose your life... A sharp shining is standing in my ach...


The Order of Griffin Riders

Fovitron

The mountain where griffin fly Silence above the darkest mountains Black crows are flying tireless Around the ghastly keep Powerless the knig...


Man on the Silver Mountain (Rainbow cover)

Forgotten Realm

I’m a wheel, I’m a wheel I can roll, I can feel And you can’t stop me turning ‘cause I’m the sun, I’m the sun I can move, I can run But you’ll never s...


Forgotten Realm

Forgotten Realm

From the days of the greatest tribulation Live the tales of the keepers of the Forgotten Realm Forgotten Realm Forgotten Realm Forgotten Realm Forgot...Ostatnio dodane piosenki

Another Day In Paradise

She calls out to the man on the street "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep Is there somewhere you can tell me?" He walks on...

Apologize

I'm holding on your rope Got me ten feet off the ground And I'm hearing what you say But I just can't make a sound You tell me that you need me T...

Wieś

Wszystko ma tutaj wielki sens ścieżki spętane przerażeniem świątek srożący się przy drodze i w ustach chleba kwaśny kęs Wszystko ma tutaj...

Sny

Nocami być razem jest prościej, we władzy ciała jest dusza, nic nas nie drażni, nie złości, poważnych tematów się nie porusza. Zamykam oczy i b...

Wolne

Chcę wolne od zaraz Chcę wyjechać daleko Chcę pobyć tam sama Chcę się poczuć tam lekko Chcę wolne natychmiast Chcę inny krajobraz I dźwięki,...

Wypalenie

Zeszłam ze szczytu w nowej sukience Nikt mnie nie widzi, może nadal tam jestem Byłam na szczycie, stamtąd trudno jest dostrzec Że w mieście moim są...

Chcę Być z Tobą

Nie rozumiesz Nie rozumiesz Jak bardzo kocham Cię ! Czy to wszytko poszło w piach? Czy to wszystko zniszczył czas ? Płoniemy, płoniemy Teraz p...

Freon (ft. Dawid Podsiadło, Duit)

[Zwrotka 1: Oskar] Później leżą patrząc w sufit, to spółka w takich bajkach Szlugi, potem drugi, kółka z Lucky Strike'a Na podłodze sterta ubrań: m...

Zabierz tę miłość (ft. Julia Wieniawa)

Zabierz tę miłość Nie mogę jej już znieść Uczucia giną Jak deszcz i śnieg Poganiam je Wyprzedzasz mnie Przecież też wiesz Mijamy się Moja ni...

Patoreakcja

[Intro: Rafał Walentynowicz] O 15:30 Solar i Białas w asyście ochroniarzy, policji i straży miejskiej pojawili się w Liceum im. Batorego w Warszawie....

Za krótki sen (ft. Dawid Podsiadło)

To był tylko za krótki sen Przeleciałam przez palce w cień Tuż pod tafla się rozbił nurt Szara woda porwała mnie To był tylko za krótki sen Pow...

Przypływy (ft. Ralph Kaminski)

Z prądem przypłynąłeś do mnie Zatrzęsienie Krąży we mnie teraz wszystko Dokąd – nie wiem Czy to normalne jest By z dnia na dzień oszaleć tak M...

Fiołkowe pole

Słodka jak truskawki latem A trzyma w łapie tylko kubek słonych łez Skromna jak pole fiołkowe I to w ponury dzień Ej, chyba dzwoni kurier Tylko s...

2:00

Nie wiem czy to miało sens Hulać tak, hulać tak Kolejny raz Carpe diem z dnia na dzień A potem sza Cicho sza, cicho sza Sorka za ten telefon...

Julia w Mieście

Na serio tak wleciała z takim różowym outfitem, cała odpalona Wyszła z limuzyny Wchodzę do szkoły dobrze ubrana SGH, Dolce Gabbana Wreszcie Juli...

Wakacje w Warszawie

Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem Taki chyba biznes Robię ci już setne zdjęcie Sama nie wie...

Zakochałam się w nieznajomym

Zakochałam się w nieznajomym Zobaczyłam go w tramawaju Chyba w dziesiątce Na wyścigi bez biletu błądzę Na pierwszą lekcję nieprzygotowana Spóźnię...

Morda nie szklanka

nie byłem sam choć bylem sam i mówię wam, ze to zero dram i mogę grać dalej stać nie będę bać się uwierz waść nie chcesz mnie znać nie chce c...

Wróciłeś nad ranem

Niech widza jaka z nas jest para Od różańca i browara Wszyscy się na nas patrzą W rytm tańca klaszczą Zobacz jestem idealna spadam z nieba jak ma...

To ja

Wow Chuja kładę na was robię czystkę Niepozorny chłopiec, który rozjebie Ci biznes Wkoło cały dzień, cały dzień piszę listy Sobel przecież nie jes...

Inne piosenki wykonawcy

You (想成为你)

Pinyin zhōngyú zuò xià chuǎn kǒuqì nà píbèi de xuèsè yǎnjīng hái yīrán xiào de hěn guāngmíng zhòuwén li yǒu fēng hé yǔ jiù shāngkǒu yǐnyǐn fāzu...

Hello Hello ft. Wiz Khalifa

Pinyin Oh it’s happenin’ No, left me out at sea I’m achin’(Uh) Can you answer me Hello, hello, can you leave me dreamin’ Pullin‘ up to an awa...

Break Up (分手不分离)

Pinyin jíjiāng dàolái de shēnyè zhǐ shèng nǐ wǒle fēng hěn lěng qǐng gěi wǒ yǒngbào qíshí méi duōshǎo shíjiān gēn nǐ gàobiéle qǐng jìdé suǒyǒu...

19 Years Old

Pinyin Yǐjīng duōjiǔ bù zài liánluò yīgè rén shēnghuó měi cì dēngguāng xímiè zhīhòu yè bù shǔyú wǒ fǎnfù xiǎngzhe nàgè bù gāi shǔyú wǒ de rén j...

Alone

Pinyin Shuō shíhuà zhēn méiguānxì zìjǐ yīrén yě bùcuò nàxiē fánnǎo yōushāng zài yīnyuè de shìjiè xiāoshī uh shénme shíhòu kāishǐ de tiānkōng b...

Adore

Pinyin Dāng whisky hē wán zhīhòu de wǒ I got swag nǐ mí shàngle wǒ ma baby yes jiǔbēi lǐmiàn fǎngfú dàoyìng chū liǎo zhīhòu wǒmen yào zuò de sh...

Collateral Love

Pinyin xian zai de wo you xie lang bei zhi yin wei ni de yiju hua jin tian wen ni shi de kiss cheng wei wo jin hou de hui yi shuo yi wan ge dui...

Black White (AB)

Pinyin Black and white A&B That’s my style Let me be Swaggy T That’s me You know me shùnjiān huàguò xīn de shāng tòng yuánběn wánměi de...

Feel Awake

Pinyin I feel awake this time I feel awake yeah I feel awake this time I feel awake yeah Last night chèyè kuánghuān de shēntǐ dōu jìng xiàlái...

Expose (揭穿)

Pinyin wǒ yuánliàng nǐ de guòcuò jíshǐ nǐ yǐjīng chénmò kě wǒ néng gǎnshòu dédào nǐ ài wǒ què kòngzhì bùliǎo yīnwèi wǒ duì nǐ lái shuō shì zuì...

Misunderstand

When I call you tell me what you’ll do Yo when you miss me tell me what you’ll do Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah I’ll never I’ll never see...

Underground King

Run around, like chickens would you plaese. I don't care if you're feeling me Money, power, all you got is greed Can you, run around, run around me...

I’m the Sovereign

HO tiāndì jiān shì shuí huànxǐng rì yuè wànwù zhào huī rónghuà bīng hán jiāng de shuǐ HO cāngqióng xià shì shuí dàqiān shìjiè yáoyáo zhī lù Now...

Imperial Crown

Pinyin Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn wǒ de wéiyī nǐ de ài gěile wǒ yīqiè ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān huó d...

Mystery Girl

Pinyin Míngzhī guānxì de wǒ què dòngle xīn wúfǎ zài huīfù jǐ qiān cì gàosù zìjǐ yào wàngjì què yǐ wúfǎ míbǔ zhè bù jiùshì wǒ de cuò ma bù jiùsh...

One Heart

Zài yīqǐ guòqù de suǒyǒu shíjiān yīgè yòu yīgè rén zǒuguò wǒ shēnbiān wàngjì nǐ huì shì Never yǒu nǐ zài cái shì Better nǐ wǒ bùxǔ shuō Sorry dāng...

Underground King (Chinese ver.)

Pinyin Run around Like chickens would you please I don’t care if you’re feeling me Money power all you got is greed Can you run around run aroun...

Silently (默默)

Pinyin nǐ jiù xiàng yīdào qiáng zhǐ zhù wǒ de juéwàng shénwǔ fēiyáng de nǐ tèbié de nǐ shǎnshǎn bǎ wǒ zhào liàng nǐ cónglái méiyǒu diàoguò yǎn...

Koc

Pinyin Ho my flow The real deal I’m aimin’ go **** **** Got fifty bands on yo head boy that red p** Down this **** Down this **** Down this **...

Once Beautiful

Pinyin Hǎifēng chuīguò wǒ de liǎnjiá Dài zǒule céngjīng Nǐ de yàngzi huī zhī bù qù Xiàng xiǎohái Duì wǒ shuōhuǎng wèihé yǐncáng Dōu bù chóng yà...

M.O.M.

Wúfǎ xiǎngxiàng nǐ líkāi wǒ de shíhòu méiyǒu nǐ zài dì dìfāng jiā dōu bù suàn ba wǒ huì qiān zhù nǐ de shǒu māmā yǒngyuǎn qiān zhù nǐ de shǒu māmā...

One (你也会像我一样)

Pinyin zuótiān zhīhòu de jīntiān chūxīn cóng wèi yíwàng zhǐshì wǒ bù zài shàncháng qù biǎodá wèicéng wàngjì wǒ shì shéi cóng kāishǐ dào xiànzài...

Reluctantly

Kàn zhǐzhēn xuánzhuǎn tā zài dàojìshí zài yīqǐ de shíjiān màn man liúshī jìlùle nǐ de yījǔ yīdòng hé shēngyīn yǒngyuǎn dōu bù huì shānchú wàngjì de...

New Day

Pinyin Kàn wàimiàn qīngchén yángguāng míngmèi That’s good yòu shì xīn de yītiān It’s a new day shēnlǎnyāo qǐlái jìxù jīntiān de gōngzuò ba bùyào zài...

Single

Pinyin Wèishéme xūyào rén péi shí cái fāxiàn dúzì yīrénle hěnjiǔ chí chí bù lái de tā wǒ de yīqiè dōu hěn shùnlì wéi dú gǎnqíng xiàng xiǎohái h...

T.A.O

Wǒ xiāngxìn wǒ de zhízhuó wǒ xiāngxìn wǒ de xuǎnzé dàole líkāi de shíhòu dǒngdéliǎo suǒwèi zìyóu dāng wǒ yīgè rén chūzǒu dǒngdéliǎo yào wèishéme...

Promise

Pinyin wúshíwúkè duì nǐ de xiǎngniàn chánmián yīqǐ de chù pèng chuǎn xí shí de wēndù nǐ zhīdào ma yīnwèi yǒule nǐ shēnghuó biàn de rúcǐ tiánmì...

The Road

Pinyin Xiànshí yǐ biàn chéng yóuxì Zuìměi de rén zài mèng lǐ Dàn qíshí dāng mèng xǐng guòhòu Tā yǐ bùchénglì Shícháng děngdàizhuó tiānkōng xīngx...

Time

Pinyin wǒ de yùgǎn guǒrán méiyǒu cuò qíshí nǐ gēnběn méiyǒu àiguò yǎnqián de nǐ dōu shì jiǎxiàng yuánlái rúcǐ āng zāng jīntiān qǐ guānyú nǐ de...

Yesterday

Hái jìdé nà shíhòu nǐ měi cì wéixiào dōu ràng wǒ gǎnjué měihǎo tā zài wǒ xīnlǐ yīzhí yīzhí zěnme dōu wàng bù diào wǒ dàizhe nǐ de ài hé suǒyǒu q...