×

Wyszukaj artykuł


Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Z.TAO Alone tekst piosenki i tłumaczenie. Posłuchaj MP3 i obejrzyj teledysk z Youtube oraz sprawdź chwyty.Tekst piosenki

Pinyin


Shuō shíhuà zhēn méiguānxì

zìjǐ yīrén yě bùcuò

nàxiē fánnǎo yōushāng

zài yīnyuè de shìjiè xiāoshī

uh

shénme shíhòu kāishǐ de

tiānkōng biàn chéng wèilán sè

nàxiē bàoyuàn kuài

zài shēnhūxī hòu dōu xiāosàn

jiùsuàn shìjiè zhǐ shèng xià wǒ yīgè rén

yě bù huì fàngqì zuìhòu xīwàng nǎpà yīrén

zǒu zài wú rén jiē shàng kànzhe nà dàjiē xiǎo xiàng

xìngfú de shēnghuó měi yītiānyě bùcuò yīrén

yeah wǒ cái fāxiàn

zhīqián měitiān dì nàxiē bàoyuàn

làngfèile hěnduō shíguāng tóngzhēn de xīn zài nǎ

wǒmen dōu yíshīle nà kē zuì chúnjié de xīnle ba

chǎngkāi xīnfēi

jiēshòu kùnnán yǒnggǎn miàn duì yīqiè ba

shuō shíhuà zhēn méiguānxì

zìjǐ yīrén yě bùcuò

nàxiē fánnǎo yōushāng

zài yīnyuè de shìjiè xiāoshī

uh

shénme shíhòu kāishǐ de

tiānkōng biàn chéng wèilán sè

nàxiē bàoyuàn kuài

zài shēnhūxī hòu dōu xiāosàn

bǎ yǎnlèi cā gān lái shuō shuō kàn

lái shuō shuō kàn shuō shuō kàn

shuō shuō kàn a shuō shíhuà dàodǐ shénme

zhídé ràng nǐ liúlèi ràng nǐ shīwàng nánguò

jǐ zìjǐ wéixiào zìxìn de xiào

kuàilè de xiào xiào xiào kàn

rúguǒ nǐ yǒu tīng dào zhè shǒu gē

nàme yīdìng yào jiānqiáng

jìdé jǐ zìjǐ gè wéixiào hāhā

zhēnxī xiànzài yǒngyǒu de yīqiè

bù huì ràng nàxiē suǒsuì de fánnǎo chóngdié

shǒuzhōng de shìqíng tài duō yālì bùnéng yǒu tài duō

hèn wǒ de rén yǒu hěnduō

dànshì ài wǒ de rén gèng duō

Let me see

wèishéme nàme duō rén zǔ’ài nǐ

wúsuǒwèi shuí gōngjí zǔ’ài wǒ bù yě jiù nàyàng me

méiyǒu yīgè rén bǐ nǐ gèng liǎojiě zìjǐ

wèilái bu shì biérén wèi nǐ ér lěijī chuàngzào de

bié tài lǎn wèilái yào kào zìjǐ

wow hěnduō rén lái zhíyí wǒ de shílì

jiǎo jǐn nǎozhī huǐ wǒ

què ràng wǒ xiěchéngle gē chéng dònglì

I don’t care if you don’t give a damn about me

oh mùbiāo jiùshì dì yī bié lái hé wǒ bǐ

bù xiāngxìn wǒ zhèngmíng gěi nǐ

shuō shíhuà zhēn méiguānxì

zìjǐ yīrén yě bùcuò

nàxiē fánnǎo yōushāng

zài yīnyuè de shìjiè xiāoshī

shénme shíhòu kāishǐ de

tiānkōng biàn chéng wèilán sè

nàxiē bàoyuàn kuài

zài shēnhūxī hòu dōu xiāosàn

bǎ yǎnlèi cā gān lái shuō shuō kàn

lái shuō shuō kàn shuō shuō kàn

shuō shuō kàn a shuō shíhuà dàodǐ shénme

zhídé ràng nǐ liúlèi ràng nǐ shīwàng nánguò

jǐ zìjǐ wéixiào zìxìn de xiào

kuàilè de xiào xiào xiào kàn

rúguǒ nǐ yǒu tīng dào zhè shǒu gē

nàme yīdìng yào jiānqiáng

jìdé jǐ zìjǐ gè wéixiào

shuō shuō kàn a shuō shíhuà dàodǐ shénme

zhídé ràng nǐ liúlèi ràng nǐ shī wàng nánguò

rúguǒ nǐ yǒu tīng dào zhè shǒu gē

nàme yīdìng yào jiānqiáng

jìdé jǐ zìjǐ gè wéixiàoChinese


说实话真没关系

自己一人也不错

那些烦恼 忧伤

在音乐的世界消失

uh

什么时候开始的

天空变成蔚蓝色

那些抱怨 快

在深呼吸后都消散

就算世界只剩下我一个人

也不会放弃 最后希望哪怕一人

走在无人街上 看着那大街小巷

幸福的生活每一天也不错一人

yeah 我才发现

之前每天的那些抱怨

浪费了很多时光 童真的心在哪

我们都遗失了那颗最纯洁的心了吧

敞开心扉

接受困难勇敢面对一切吧

说实话真没关系

自己一人也不错

那些烦恼 忧伤

在音乐的世界消失

uh

什么时候开始的

天空变成蔚蓝色

那些抱怨 快

在深呼吸后都消散

把眼泪擦干 来说说看

来说说看 说说看

说说看啊 说实话 到底什么

值得让你流泪 让你失望难过

给自己微笑 自信的笑

快乐的笑 笑笑看

如果你有听到这首歌

那么一定要坚强

记得给自己个微笑 哈哈

珍惜现在拥有的一切

不会让那些琐碎的烦恼重叠

手中的事情太多 压力不能有太多

恨我的人有很多

但是爱我的人更多

Let me see

为什么那么 多人阻碍你

无所谓谁攻击阻碍我不也就那样么

没有一个人 比你更了解自己

未来不是别人 为你而累积创造的

别太懒未来要靠自己

wow 很多人来质疑我的实力

绞尽脑汁毁我

却让我写成了歌成动力

I don’t care if you don’t give a damn about me

oh 目标就是第一 别来和我比

不相信我证明给你

说实话真没关系

自己一人也不错

那些烦恼 忧伤

在音乐的世界消失

什么时候开始的

天空变成蔚蓝色

那些抱怨 快

在深呼吸后都消散

把眼泪擦干 来说说看

来说说看 说说看

说说看啊 说实话 到底什么

值得让你流泪 让你失望难过

给自己微笑 自信的笑

快乐的笑 笑笑看

如果你有 听到这 首歌

那么 一定要坚强

记得给自己个微笑

说说看啊 说实话 到底什么

值得让你流泪 让你失望难过

如果你有 听到这 首歌

那么 一定要坚强

记得给自己个微笑 

Edytuj tekst

Tłumaczenie

Dodaj tłumaczenie

Dodaj komentarz


Ostatnio szukane utwory:

I Live With It Every Day

Barenaked Ladies

On August first, nineteen-eighty-one I cycled to Scott's house with a BB gun We were almost twelve, but we looked thirteen He had baby-blue eyes that...


The Trigger City Blues

Barry Adamson

One touch too much You’re out of luck This feel in your heart Not in my soul So search and search It’s painful to watch I have a gun And I’m gonna us...


Comes A Time

Barenaked Ladies

Comes a time, when you're driftin' Comes a time, when you settle down Comes a light feelins liftin' Pick that baby right up off the ground Woah,...


Call And Answer

Barenaked Ladies

I think its getting to the point Where I can be myself again I think its getting to the point Where we have almost made amends I think its the getting...


I'll Be That Girl

Barenaked Ladies

If I were you (and I wish that I were you), All the things Id do to make myself turn blue I suppose Id start by removing all my clothes, Tie my pantyh...


I Saw Three Ships

Barenaked Ladies

~~~♫♫♫ ~~~ I saw three ships come sailing in, On Christmas Day, on Christmas Day; I saw three ships come sailing in, On Christmas Day in the morning...


Close To You

Barenaked Ladies

Ahhhh... Why do birds suddenly appear Every time you are near? Just like me, they long to be Close to you Why do stars fall down from the sky Every t...


Canadian Snacktime Trilogy: Snacktime

Barenaked Ladies

I wake up in the morning, I got to sleep at night But a day without snack time that just isn't right Oh snack time, oh snack time How I love the visi...


In The Car

Barenaked Ladies

She fed me strawberries and freezer-burned ice cream I said "Goodbye, I guess" She lifted up her dress and so I must confess, we made out one more tim...


Careless

Barenaked Ladies

I guess I lied to you when I told you I like baseball It's not so much the game I like, it's the hats Ed, Do you see this black band 'round my neck...


In The Drink

Barenaked Ladies

[Chorus] I'm in the drink for love And want to drink your love Swimmin' a swim in the suds I want to drink your blood Up like a rocket, down like the...


If I Had A $1,000,000

Barenaked Ladies

If I Had $1000000 (If I Had $1000000) I'd buy you a house (I would buy you a house) If I Had $1000000 (If I Had $1000000) I'd buy you furniture for yo...


Inline Bowline

Barenaked Ladies

Inline bowline, inline bowline Inline bowline, inline bowline First you tie it around your hand You showed me so I would understand It's the hand...


It's All Been Done

Barenaked Ladies

I met you before the fall of Rome And I begged you to let me take you home You were wrong, I was right You said goodbye, I said goodnight It's all be...


Intermittently

Barenaked Ladies

Someone somewhere has unglued our epoxy And now I'm kissing you by proxy Hope you don't mind Somewhere someone is dreaming of me Tries to love me, hop...


Call Me Calmly

Barenaked Ladies

You and I were meant to be Even though you don't know me I don't even know your name And do you think that you know mine? You were lonely, I was bored...


Life In A Nutshell

Barenaked Ladies

When she was three Her Barbies always did it on the first date Now she's with me, There's never any need for them to demonstrate She's like a baby,...


Jane

Barenaked Ladies

The girl works at the store sweet jane st. clair Was dazzled by her smile while I shopped there It wasnt long before I lived with her I sang her songs...


It's Only Me

Barenaked Ladies

Speaking as a guy who's really got it going on It's only natural! - It's only me! Take it from a fella who's been round the block so many times He...


Couldn't Care Less

Barenaked Ladies

I guess I lied to you when I told you I like baseball It's not so much the game I like it's the hats See this white band around my neck? it's nice!...Ostatnio dodane piosenki

Another Day In Paradise

She calls out to the man on the street "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep Is there somewhere you can tell me?" He walks on...

Apologize

I'm holding on your rope Got me ten feet off the ground And I'm hearing what you say But I just can't make a sound You tell me that you need me T...

Wieś

Wszystko ma tutaj wielki sens ścieżki spętane przerażeniem świątek srożący się przy drodze i w ustach chleba kwaśny kęs Wszystko ma tutaj...

Sny

Nocami być razem jest prościej, we władzy ciała jest dusza, nic nas nie drażni, nie złości, poważnych tematów się nie porusza. Zamykam oczy i b...

Wolne

Chcę wolne od zaraz Chcę wyjechać daleko Chcę pobyć tam sama Chcę się poczuć tam lekko Chcę wolne natychmiast Chcę inny krajobraz I dźwięki,...

Wypalenie

Zeszłam ze szczytu w nowej sukience Nikt mnie nie widzi, może nadal tam jestem Byłam na szczycie, stamtąd trudno jest dostrzec Że w mieście moim są...

Chcę Być z Tobą

Nie rozumiesz Nie rozumiesz Jak bardzo kocham Cię ! Czy to wszytko poszło w piach? Czy to wszystko zniszczył czas ? Płoniemy, płoniemy Teraz p...

Freon (ft. Dawid Podsiadło, Duit)

[Zwrotka 1: Oskar] Później leżą patrząc w sufit, to spółka w takich bajkach Szlugi, potem drugi, kółka z Lucky Strike'a Na podłodze sterta ubrań: m...

Zabierz tę miłość (ft. Julia Wieniawa)

Zabierz tę miłość Nie mogę jej już znieść Uczucia giną Jak deszcz i śnieg Poganiam je Wyprzedzasz mnie Przecież też wiesz Mijamy się Moja ni...

Patoreakcja

[Intro: Rafał Walentynowicz] O 15:30 Solar i Białas w asyście ochroniarzy, policji i straży miejskiej pojawili się w Liceum im. Batorego w Warszawie....

Za krótki sen (ft. Dawid Podsiadło)

To był tylko za krótki sen Przeleciałam przez palce w cień Tuż pod tafla się rozbił nurt Szara woda porwała mnie To był tylko za krótki sen Pow...

Przypływy (ft. Ralph Kaminski)

Z prądem przypłynąłeś do mnie Zatrzęsienie Krąży we mnie teraz wszystko Dokąd – nie wiem Czy to normalne jest By z dnia na dzień oszaleć tak M...

Fiołkowe pole

Słodka jak truskawki latem A trzyma w łapie tylko kubek słonych łez Skromna jak pole fiołkowe I to w ponury dzień Ej, chyba dzwoni kurier Tylko s...

2:00

Nie wiem czy to miało sens Hulać tak, hulać tak Kolejny raz Carpe diem z dnia na dzień A potem sza Cicho sza, cicho sza Sorka za ten telefon...

Julia w Mieście

Na serio tak wleciała z takim różowym outfitem, cała odpalona Wyszła z limuzyny Wchodzę do szkoły dobrze ubrana SGH, Dolce Gabbana Wreszcie Juli...

Wakacje w Warszawie

Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem Taki chyba biznes Robię ci już setne zdjęcie Sama nie wie...

Zakochałam się w nieznajomym

Zakochałam się w nieznajomym Zobaczyłam go w tramawaju Chyba w dziesiątce Na wyścigi bez biletu błądzę Na pierwszą lekcję nieprzygotowana Spóźnię...

Morda nie szklanka

nie byłem sam choć bylem sam i mówię wam, ze to zero dram i mogę grać dalej stać nie będę bać się uwierz waść nie chcesz mnie znać nie chce c...

Wróciłeś nad ranem

Niech widza jaka z nas jest para Od różańca i browara Wszyscy się na nas patrzą W rytm tańca klaszczą Zobacz jestem idealna spadam z nieba jak ma...

To ja

Wow Chuja kładę na was robię czystkę Niepozorny chłopiec, który rozjebie Ci biznes Wkoło cały dzień, cały dzień piszę listy Sobel przecież nie jes...

Inne piosenki wykonawcy

You (想成为你)

Pinyin zhōngyú zuò xià chuǎn kǒuqì nà píbèi de xuèsè yǎnjīng hái yīrán xiào de hěn guāngmíng zhòuwén li yǒu fēng hé yǔ jiù shāngkǒu yǐnyǐn fāzu...

Hello Hello ft. Wiz Khalifa

Pinyin Oh it’s happenin’ No, left me out at sea I’m achin’(Uh) Can you answer me Hello, hello, can you leave me dreamin’ Pullin‘ up to an awa...

Break Up (分手不分离)

Pinyin jíjiāng dàolái de shēnyè zhǐ shèng nǐ wǒle fēng hěn lěng qǐng gěi wǒ yǒngbào qíshí méi duōshǎo shíjiān gēn nǐ gàobiéle qǐng jìdé suǒyǒu...

19 Years Old

Pinyin Yǐjīng duōjiǔ bù zài liánluò yīgè rén shēnghuó měi cì dēngguāng xímiè zhīhòu yè bù shǔyú wǒ fǎnfù xiǎngzhe nàgè bù gāi shǔyú wǒ de rén j...

Cinderella Girl

Pinyin Ài ba xiāng’ài nàme jiù ài ba Hey girl you are You’re my sunshine yǒu nǐ zài jiùshì wǒ de sunshine zhǐyǒu nǐ ràng wǒ yīzhí xúnzhǎo kě wǒ...

Adore

Pinyin Dāng whisky hē wán zhīhòu de wǒ I got swag nǐ mí shàngle wǒ ma baby yes jiǔbēi lǐmiàn fǎngfú dàoyìng chū liǎo zhīhòu wǒmen yào zuò de sh...

Collateral Love

Pinyin xian zai de wo you xie lang bei zhi yin wei ni de yiju hua jin tian wen ni shi de kiss cheng wei wo jin hou de hui yi shuo yi wan ge dui...

Black White (AB)

Pinyin Black and white A&B That’s my style Let me be Swaggy T That’s me You know me shùnjiān huàguò xīn de shāng tòng yuánběn wánměi de...

Feel Awake

Pinyin I feel awake this time I feel awake yeah I feel awake this time I feel awake yeah Last night chèyè kuánghuān de shēntǐ dōu jìng xiàlái...

Expose (揭穿)

Pinyin wǒ yuánliàng nǐ de guòcuò jíshǐ nǐ yǐjīng chénmò kě wǒ néng gǎnshòu dédào nǐ ài wǒ què kòngzhì bùliǎo yīnwèi wǒ duì nǐ lái shuō shì zuì...

Misunderstand

When I call you tell me what you’ll do Yo when you miss me tell me what you’ll do Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah I’ll never I’ll never see...

Underground King

Run around, like chickens would you plaese. I don't care if you're feeling me Money, power, all you got is greed Can you, run around, run around me...

I’m the Sovereign

HO tiāndì jiān shì shuí huànxǐng rì yuè wànwù zhào huī rónghuà bīng hán jiāng de shuǐ HO cāngqióng xià shì shuí dàqiān shìjiè yáoyáo zhī lù Now...

Imperial Crown

Pinyin Zhāi xiàle tiānshǐ guānghuán wèi wǒ xīnzàng dài shàng huángguàn wǒ de wéiyī nǐ de ài gěile wǒ yīqiè ràng wǒ néngdēng shàng yúnduān huó d...

Mystery Girl

Pinyin Míngzhī guānxì de wǒ què dòngle xīn wúfǎ zài huīfù jǐ qiān cì gàosù zìjǐ yào wàngjì què yǐ wúfǎ míbǔ zhè bù jiùshì wǒ de cuò ma bù jiùsh...

One Heart

Zài yīqǐ guòqù de suǒyǒu shíjiān yīgè yòu yīgè rén zǒuguò wǒ shēnbiān wàngjì nǐ huì shì Never yǒu nǐ zài cái shì Better nǐ wǒ bùxǔ shuō Sorry dāng...

Underground King (Chinese ver.)

Pinyin Run around Like chickens would you please I don’t care if you’re feeling me Money power all you got is greed Can you run around run aroun...

Silently (默默)

Pinyin nǐ jiù xiàng yīdào qiáng zhǐ zhù wǒ de juéwàng shénwǔ fēiyáng de nǐ tèbié de nǐ shǎnshǎn bǎ wǒ zhào liàng nǐ cónglái méiyǒu diàoguò yǎn...

Koc

Pinyin Ho my flow The real deal I’m aimin’ go **** **** Got fifty bands on yo head boy that red p** Down this **** Down this **** Down this **...

Once Beautiful

Pinyin Hǎifēng chuīguò wǒ de liǎnjiá Dài zǒule céngjīng Nǐ de yàngzi huī zhī bù qù Xiàng xiǎohái Duì wǒ shuōhuǎng wèihé yǐncáng Dōu bù chóng yà...

M.O.M.

Wúfǎ xiǎngxiàng nǐ líkāi wǒ de shíhòu méiyǒu nǐ zài dì dìfāng jiā dōu bù suàn ba wǒ huì qiān zhù nǐ de shǒu māmā yǒngyuǎn qiān zhù nǐ de shǒu māmā...

One (你也会像我一样)

Pinyin zuótiān zhīhòu de jīntiān chūxīn cóng wèi yíwàng zhǐshì wǒ bù zài shàncháng qù biǎodá wèicéng wàngjì wǒ shì shéi cóng kāishǐ dào xiànzài...

Reluctantly

Kàn zhǐzhēn xuánzhuǎn tā zài dàojìshí zài yīqǐ de shíjiān màn man liúshī jìlùle nǐ de yījǔ yīdòng hé shēngyīn yǒngyuǎn dōu bù huì shānchú wàngjì de...

New Day

Pinyin Kàn wàimiàn qīngchén yángguāng míngmèi That’s good yòu shì xīn de yītiān It’s a new day shēnlǎnyāo qǐlái jìxù jīntiān de gōngzuò ba bùyào zài...

Single

Pinyin Wèishéme xūyào rén péi shí cái fāxiàn dúzì yīrénle hěnjiǔ chí chí bù lái de tā wǒ de yīqiè dōu hěn shùnlì wéi dú gǎnqíng xiàng xiǎohái h...

T.A.O

Wǒ xiāngxìn wǒ de zhízhuó wǒ xiāngxìn wǒ de xuǎnzé dàole líkāi de shíhòu dǒngdéliǎo suǒwèi zìyóu dāng wǒ yīgè rén chūzǒu dǒngdéliǎo yào wèishéme...

Promise

Pinyin wúshíwúkè duì nǐ de xiǎngniàn chánmián yīqǐ de chù pèng chuǎn xí shí de wēndù nǐ zhīdào ma yīnwèi yǒule nǐ shēnghuó biàn de rúcǐ tiánmì...

The Road

Pinyin Xiànshí yǐ biàn chéng yóuxì Zuìměi de rén zài mèng lǐ Dàn qíshí dāng mèng xǐng guòhòu Tā yǐ bùchénglì Shícháng děngdàizhuó tiānkōng xīngx...

Time

Pinyin wǒ de yùgǎn guǒrán méiyǒu cuò qíshí nǐ gēnběn méiyǒu àiguò yǎnqián de nǐ dōu shì jiǎxiàng yuánlái rúcǐ āng zāng jīntiān qǐ guānyú nǐ de...

Yesterday

Hái jìdé nà shíhòu nǐ měi cì wéixiào dōu ràng wǒ gǎnjué měihǎo tā zài wǒ xīnlǐ yīzhí yīzhí zěnme dōu wàng bù diào wǒ dàizhe nǐ de ài hé suǒyǒu q...