×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Yang Rong & Bai Yu piosenki

Utwory wykonawcy:

Shen Mian

Pinyin Nǚ: Yǒuxiē shíhòu, wǒ de sùqiú, bùguò shì zài nǐ huái lǐ dòuliú. Gān yībēi jiǔ, jiāo zǒu yōuchóu, kàn xiàng sī màn man pá shàng tou. Nán: Yǒuxiē shíhòu, chén mián tài jiǔ, zhè yīshēng bùnéng zài jiāng jiù. Xiǎng nǐ de shǒu, méijiān de zhòu,...