×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

X-I-S piosenki

Utwory wykonawcy:

Honey, I Hate You

Honey honey honey honey I hate U Honey honey honey honey I hate U Honey honey honey honey I hate U Honey honey honey honey I hate U Tang dern tang yeuk Tang dern tang yaek tummai cheop kaoma biat Por chan reum kit gor mai hai kit beok wa man na ranggiat Gor m...

Mai dai ok hak

Yàa-gang-won yàa-bpai-kít yàa-bpai-kae maak maai Jà bplàek dtrong nai krai krai gor rák ter Gor ter suay ter naa rák ter naa nák naa lá-mer Kae pler bpai mong dtaa Everything tee tum tay hai-gàp-ter reuay bpai Mai mee krai chái mai mee krai hai tam...

Reverse

X-I-S X-I-S oh reverse Oh the girl oh the girl please reverse with me X-I-S X-I-S oh reverse Oh the girl oh the girl please reverse with me Mâi dtông glua wâa chôp hàk òk Dtàe róo èek tee gôr dton òk hàk Mĕuan nâe jai wâa man lam-bàak Let's Right Rig...