×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Rachel Liang & Ricky Hsiao

Utwory wykonawcy:

He Ping Fen Shou

Pinyin Nǚ: shìfǒu yǒu tiān wǒmen huì lǎo qù jiētóu bù qī ér yù xiàozhe shuō àiqíng shì chǎng nàojù Nán: shìfǒu yǒu tiān bēishāng huì yuǎn qù měi chǎng línguò de yǔ dōu xiěchéng liànxí qǔ Nǚ: cóng kāishǐ zǒu dào zhōngyú Nán: zhōngyú wúnéngwéilì de...