×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Oum Kalthoum piosenki

Utwory wykonawcy:

Aghadan Alqak

Aghadan Alqak Ya Lashouqi Wahtaraqi Fi Intazaar Al Mowaad Ah Kam Akhsa Ghadi Haza Wa Arjawa Aqatraba Kont Astadniya Lekin Habta Lama Ahaba Wahlat Farhat Elqarb Ba Hain Estejaba Hakza Ahatmal Al Amr Naima Wazaba Mahja Hara Waqlaba Masa El Shouq Fazaba Ag...

Al Nil

مِن أَيِّ عَهدٍ في القُرى تَتَدَفَّقُ وَبِأَيِّ كَفٍّ في المَدائِنِ تُغدِقُ وَمِنَ السَماءِ نَزَلتَ أَم فُجِّرتَ مِن عَليا الجِنانِ جَداوِلاً تَتَرَقرَقُ وَبِأَيِّ نَولٍ أَنتَ ناسِجُ بُردَةٍ لِلضِفَّتَينِ جَديدُها لا يُخلَقُ وَالماءُ تَسكُبُهُ فَيُسبَكُ عَسجَد...

Ala Atlal

Ya fow'adi la tasal ain el hawa Kan sarha man khayal fahwa Iqni washrab aay atlala Warow ani taalma ladma rowa Keif zaak el hob amsa khabran Wahdithan man ahaadeth el jowa Last ansak waqad aghreetni Bafam azab el manaada raqeeq Weidi tamnad nahwa kiyadi Man kh...

Alf Leila We Leila

ya habibi el leil wasma wa najouma wa qamra wa sahra wa inta wa ana ya habibi ana ya hayati ana kolna, kolna fi el hob sawa wa al hawa ah mana al hawa sahran yasqina al hana wiqoul ba alhana ya habibi ya allah naeesh fi ayoun el leil wanqoul lil shams taali ba...

Amal Hayati

amal hayati ya hob ghali ma yintaheesh ya ahla ghanowa samaaha qalbi wala titnaseesh khod amri kola bas en nahaarda khaleeni aeesh khaleeni janbak fi hadan qalbak waseebni ahlam ya reit zamaani ma yasahneesh amal hayati ainaya ya ghali mani alaya ya habeeb amb...

Ana Fi Entezarak

ana fi entazaarak khaleit naari fi dalwaay wahteit eedi ala khady wa adeit baalthaaniya gheyaabak wala jeit ya reitni amri ma habeit aayiz aaraf la tekoun ghadbaan aw shaaghel qalbak ensaan khalitny min ya'asi aqoul algheiba di gheiba ala toul watfakar iya ill...

Ana Wenta Zalamna Elhob

ana winta zalamna el hob zalamna il hob ba'aideena wajneena aleiya wajrahna ma daab hawaaleena ma hadthar kan aayiz yekoun arham man il taani wadaa el hob ma bein qalb wa qalb daa el hob wadloqat la ana bansa wala bitnasa wala bitlaqaa ana winta ana winta zala...

Ansak Ya Salam

ansaak da kalam ansaak ya salam ahwa da alli mosh momkin abdan wala afkar feeya abdan daah mastaheel qalbi yameen weehob youm gheirak abdan ahwa da alli mosh momkin abdan wala leila wala youm ana daqt en noum ayam hobak kan qalbak feen wahnaanak feen kan feeya...

Aqbal Al Layl

aqbal il leil ya habeebi wanaadaani habeebi wasrat zakraat teefa haam fi bahar zanouni yanshar el maadi zalaalan kan ansa wajmala fa iza qalbi yashtaan ila ahad shajouni wa iza damai yanhal ala raja aneeni ya hada alheiraan fi leil aldana ain anta ilaan bal ai...

Arak Asey Al Damii

araak asi ad dama sheematak al sabr ama lilhawa nahi alaik wala amr naam ana moshtaaq wandi lowaa walekin mathli la yazaa la sar iza il leil adwaani basqat yad ilhawa wa azlalat damaan min khilaa'qa il kabr takaad tadi' an nar bein jowaanhi iza hiya azkatha as...

Arooh Lemeen

arouh lameen wa aqoul yaa meen yansafni minak ma howa anta farhi wanta jarahi wakola minak arouh lameen kilma wa nazra ain wa alqasma wayaaham jamaawa sawa qalbeen wa alhob minaaham wa bein layali al mana khodni al hawa waya wakaan wasaalak hana wa kont bitman...

Awwedt Eini

awdat aini raw wayak waqalbi salam lak amri ashouf hana aini fi nazartak leyya waalqa naeem qalbi youm ma attaqeek janbi wa in mar youm min gheir row wayak ma yinhasbash min amri qorbak naeem er rouh waal ain wa nazartak sahar wa ilhaam wabsamtak farha qalbein...

Beeid Annak

naseet en noum wa ahlaama naseet layaleeya wa ayaama baeed anak hayaati azaab matbaadneesh baeed anak maleesh gheir ad damoua ahbaab maayaa baeesh baeed anak ghalibni ash shouq waghlibni waleil assahad dowibni wa mahma ash sgouq yasaharni wa mahma al baad haya...

Dalili Ehtar

maa bein baadak wa shouqi ileik wa bein qorbak wa khoufi aleik daleili ahtar waheerni tagheeb ani wa leili yatoul wa fikri fi hawaak mashghoul aqoul amta an winta hanatqaabal maa al ayaam walma al qarb yajmaana afkar fi zamaan baadak wa akhaaf yarjaa yefraqna...

El Hobb Keda

al hob kida wasaal wadlaal warda wakhsaam ahwa min da wada il hob kida mosh aaiza kalaam il hob kida habeebi lama yowaadni tibaat ed donia dahkaali wa lama wasla yesaadni yafkar fi illi yajraali yanseeni il wajoud kila wala yakhtar ala baali wa lama tabaa yatg...

El Hobb Kolloh

al hob kola habeita feek el hob kola wazmaani kola ana ashta leek zamaani kola habeebi qoul led donia maaya wilkol qalb badqata has ya donya habi wahbi wahbi daa alamri hawa aheb w bas wassaqeeni waalmalaa waasqeeni taani maalhob minak min nour zamaani asqeeni...

Enta El Hobb

ya ma qaloub haaima hawaaleek tetmana taad youm bardaak wana illi qalbi malak eedeek tenaam watahram zay hawaak il leil alan daal bein assahar wannouh wasmaa loum al azaal adhak wana ammajrouh wa amri ma ashki min hobak mahma gharaamak lowaani lekin agheir min...

Esaal Rohak

as'al rouhak as'al qalbak qabl ma tes'al eih gheerni ana gheerni azaabi fi hobak baad ma kaan amli masabarni ghadrak beyyi athar feyyi watgheerat showya showya atgheerat wa mosh bi eedee wabdeet atwa haneeni ileik wa akra daafi wa sabri aleik wa akhtarak abaad...

Fakkarooni

kilmouni taani anak fekrouni fekrouni sahwa naar ash shouq fi qalbi wafi ayouni rajawaa li al maadi binaeema wahnaawata wabahlaawata wa baazaaba wa baqsaawata waftekrat farhat wayaak qad eih waftekrat kamaan ya rouhi baadna leih baadma sadqat ini qadrat ana ba...

Fat El Maad

faat al meeaad wabqeena baad wal naar baqat dakhaan warmaad tafeed ba eih ya nadam watamal eih ya ataab taalat layaali al alam watfaraqwa al ahbaab wakfaaya baqa tazeeb weshqa wadmoua fi faraaq wadmoua fi laqa tatab aliya leih ana bi eedee eih faat al meeaad y...