×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Otyg piosenki

Utwory wykonawcy:

Allfader Vise

De sändebud Allfader vise Vid blotklippans harg de svävar För den högste gud Allfader vise Nu nidingen han bävar I ljungeldars sky Allfader vise De ögon skall han styra Frĺn ovan ty Allfader vise Ett offrat men vunnit fyra I kvalvädrets mist Allfader vise Om...

Älvadimmans Omdaning

Älvadimmans virveldans i nattens serenad Ett jungfruskimmer skrider över myrmakrernas mad Dimslöjor ses nu trĺda i förtrollande skĺdespel Denna stjärnfagra syn har evigt präglat folktrons arvdel Med fĺngarmar utav solröken tät I skogarnas djupa höstmajestät E...

Årstider

[Sommar] Nu det flöjtar om barrverkens yviga man I lavlupna grenar hos furor och gran kådoströmmar störta fram i barkfårors ban Och mossa stammens rot bekransar [Höst] Stormens anderöster genom lövsalen röd Där dvärgbjörkar flamma i den höstliga glöd...

Bäckafärden

En Olof vandra längs de vägar Och gärna ville sig lära spela Och för den kunskap, han ville äga Att ta del av sina fingrar stela Han gick till korsväga om kvälla he var en lönnkylig sommarnatt En nu så stillsam månakälla Och med sig hade en skum bekant Där sa...

Bäckahästen

En reslig drng av bergmanstt I toglig alvskog gingo En hglandssng hans lynne kltt Som ton ur bckar fingo Dr vattenandars serenad Manar liv ur djupet Den stjrnelysta hstdryad Br drng mot forfallstupet Sinnesvill, frrutan vrn Lngt nord om hemlandsgrden...

Bergtagen

En kvinna, ogift var på heder Men vid ett hornslag skulle du bli Hans vreda trolldomskraft förleder Den långa lidan snart förbi Hon vandrade längs stigen förrädisk och så smal Solen sken på berget och luften kändes sval Hon gick med steg så lätta över sten oc...

Blåkullafärden

Beångstat gastgny vid nordrikets härd, det saktligen börjar att skymma Av galderkonst längs de skyar på färd, kvinnfolk med visdomen grymma Deras kväde åkallar eldbäddens famn, en mörkermakt i människohamn Ett bävsamt gästabud skall stå Lömska bannor i dyrkan...

Draugen

När mĺnstromman svinner frĺn vĺgornas svall Dess moder bak molnskyar vandrar trind Den klagande lymningens viderskall Ljuder i bitande avlandsvind I Aftonens mörker dĺ stormarna skred Pĺ nodriket djupsvarta böljande hav Draucgens skepnad pĺ vĺgorna red Över d...

Driven ur fjället

På den --- --- att i berget sitta tyster Mörk i sinn, --- fri från solens lyster Min kammare är tom, men fylld av rikedom täcker det ljud som mig förstenar Jag träget satt vid min skatt av ädla stenar Från mitt forna hem jag driven blev Ty kyrkoklocka...

Fimbulfolket

Fimbulfolket Ett yverboret brödraskap i töckenlandskap färdas fram längs en florygg i vargavädrets armar Med frusen längtan i sitt bröst, efter fimbulfolkets röst I kammarherrens salar de skola finna tröst Och hällebergets dova stämma vilsefärdar kvalfylld tö...

Fjälldrottningens Slott

Mäktigt skimmerregn över fjällsilhuetters höjd Ett slott bland klippor synes ifrĺn kustlandets istäckta fjord Där vederstyggelsens skuta tidlöst blevo förtöjd Dess skrov stĺr sargat av den renande stormen dräpande hĺrd En islupen dimbild mot bergstupen vätter...

Fjällstorm

Av nordlig prägel först höres viska Den arga vind som fimbultrakter skola piska I kulet väder Den härdar dem som pinad ödemark beträder Dess karga klagan så ödesdiger Nu likt ett härskri emot himlabågen stiger Dess grymma iver En höstlig årstidssång so...

Fjllstorm

Av nordlig prägel först höres viska Den arga vind som fimbultrakter skola piska I kulet väder Den härdar dem som pinad ödemark beträder Dess karga klagan så ödesdiger Nu likt ett härskri emot himlabågen stiger Dess grymma iver En höstlig årstidssång so...

Frostmarkstoner

Frostmarkstroner --- tjärn --- mig speglar --- som kallar mitt namn --- vingar de seglar --- vintriga famn --- längs en --- i nordmark belägen När --- bryts i den eviga sfär, när de vandrat i sagans sägen Frostmarkstroner från örikets dal över nordmark sig br...

Galdernatten

Andeskuggor glider fram i dunkla vrår Där ödets drömsyn evigt rår Höj ditt tennkärl, galdernattens tusen år Tränger in i dina ådror Hemligheter från dolda land, dolda hav Förbundna med stormgudens grav Beskyddad av en osynlig mur, som skyddsanden gav En galde...

Galdersbesjungen

Kungadottern vreds av våndans härskarmakt Sinneskrampen kom från drömmen Drömmen om en guldkrans blanka prakt Från sagotidens mörka gömmen Om dess höghet det har skrivits om i dikt En magisk isbjörn som förtrollar Förtrollar dottern med sin tjusarbikt S...

Genom Ubanat rike

De kärvande runor som ristat, den vargbundna fullmånens rit Vid granbergets ---, --- urtida ätt, --- run--- sett Och irrbloss nu lyser längs stigar, ty molntyngda böner de sänt De ord läggas fram, av min blods---, --- sitt trolska --- Under nalkande stormars...

Gygralock

"På gyllene pelare upphissat block" Så sporde en skogman i vargaskinnsrock Som sovit en natt vid granbergets fot Och hörde där inunder gygrornas lock Snart stego de upp som irrblocken gömt Och nynnade visor så viskande ömt Den dragande kraft i benhöljet...

Härnadståg

Över de hedar där isvindar slår I vargtid där drängsol ej synes Mot sorgslagna bygder nu budkaveln går I armmod snart bredyxor brynes De kommo att skända den köldstugna bygd Där bergjättens isvägg ej svinner I viljans borg de göt vredens brygd Nu stridsbål på...

Holy Diver

Holy Diver You been down too long in the midnight sea Oh what's becoming of me Ride the tiger You can see his stripes but you know he's clean Oh Don't you see what I mean Gotta get away Holy Diver Shiny Diamonds Like the eyes of a cat in the black and blue...