×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Lim Yee Chung piosenki

Utwory wykonawcy:

Bei Xin

Kong qi piao zhe ni de xiang qi Yi zhen xin ji jiao wo zhi xi Yi gui li yi wang zhe ni de bei xin shi bu shi gu yi Hai shi yi ge xian tao wo zai ni zhu guo de hen ji Hui yi xiang chuang wai de kong qi dai zhe ni xiao sheng lai qin xi Wo shi yao bie zhe bu hu...

Gong ti bei

Nán dé tiān qì hǎo zǒu yī zāo Xiàng dōng sì shí tiáo dà jiē rào Chē shǎo bu liǎo Rén yě lái còu rè nao Luàn de bù qū bù náo Wǒ bēi gè dà bèi bāo Yī kān jiù wài guó lǎo (bú yòng wèn nǐ dōu zhī dào) Yī guò liǎo gōng tǐ běi Yáo tóu yòu huǎng nǎo Làng màn de Bě...

Kao an

Ni zuò zài wǒ shēn biān Kě shì biǎo qíng hěn bù zì rán Liáo de huà hěn píng fán Què hěn bēi shāng Ni shuō ni bù xiāng xìn Huó zhe jiù shì wèi le mèng xiǎng Shèn zhì ni gēng huái yí Shén mē shì dì jiǔ tiān zhǎng Kā fēi má zuì bù liǎo gū dān Zhī huì ràng xīn gē...

Zhuo mi cang

Liang fa zhuang xing lin xiang Ni xian zan shi bu yao guan Ji che yin qing fa dong deng ni tiao shang lai Feng hen liang lu hen kuan Shuai diao qiong zhui de fan nao Sha tan hai yang pu hao wo men qu lai chuang Jiao bu tai kuai tai chao nao tai wu ran tai lua...