×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

F.I.R & Julia Peng (飞儿乐团 & 彭佳慧) piosenki

Utwory wykonawcy:

Heart's fire (心之火)

dāng sī niàn fēi guò yè kōng chán rào zhǐ jiān tíng liú měi de xiàng yī chǎng mèng dāng nǐ bèi yǐng zhuǎn shēn hòu tūn shì zài rén hǎi zhōng cā bù gān de jì mò Never try never see never never know Never find never seek never let you go OH~ nà me shā...