×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

De Kift

Utwory wykonawcy:

5

Zeventien maanden schreeuw ik al, Roep ik je thuis en val De beul te voet om jou, zoon, Mijn afgrijzen. Voorgoed is alles in de war En woon ik waar je weten moet Wat niemand weten kan: Wie er een beest is en wie een man En: valt de bijl niet al? Slech...

Alleenstaande ledematen

ik zou zo graag een verkeerde wereldstad maken en een prijsvraag uitschrijven om mezelf in te zenden verpakt in een portiek warm verpakt in de koudblauwe armen van de enige leegloopster die hedentendage nog leeft ja ik ben zo een inzending van een verwil...

Beguine

Ik zing, ik drink, ik lach, ik dans Terwijl mijn harte weent. Mijn ogen schitteren in wilde glans Terwijl mijn harte weent. Verneem de zangen die ik zing, En drink met mij de wijn. Volmaakt mijn zelfbegoocheling, Bedwelmend moet het zijn. Ik zing, ik d...

Berenice

Zij zwierf zorgeloos door het leven, zonder gedachten aan De schaduwen die over haar pad zouden vallen, of aan de Uren die geluidloos vlieden als op ravenwieken. Berenice! Ik roep haar aan, Berenice...! En uit de grijze ruïnes der Herinnering worden door d...

Berooid

Lucht, gehuld in nevelvlagen, Sneeuw die opstuift, wervelwind; Hoor hem als een roofdier klagen, Dan weer huilen als een kind. Hoor hem ritselen daarbuiten Op het strodak van ons huis, Dan weer tikt hij op de ruiten, Als een zwerver, eindelijk thuis....

Blauwgras

Zie je het voor je? Zie je de dag dat je M ontmoette? M Het was winter, de hemel was doorzichtig als blauw gras en ze lachte. Ze lachte. Zie je het voor je? Hoe de nacht van zwart naar blauw geworden is? En in de hoogte hoe aan de takken van de bomen...

Carburateur

Mijn auto is zwaar ziek geworden. Er is helemaal geen volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En wij leven toch, sinds er een wereld bestaat, met deze hoop wereldtroep. Misschien heeft iemand een carbura...

Claxon

We hadden de aanloop naar het laatste plateau bereikt. Nu was de zon van goud, de lucht felblauw. Het einde van De reis was nabij. Door de vallei waaide een nobele wind. De wolken hingen vlak boven ons en plotseling, vanaf Een hoog punt, zagen we de stad b...

De Dis

Aldoor herhaal ik 't eerste vers en heb het aldoor weer verbeterd: "Ik heb vandaag gedekt voor zes." Was je de zevende vergeten? Gezessen is 't droefenis. Op de gezichten - stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt vol gekreg...

De Onbekende

De warme lucht hangt in de avonden bedwelmend boven de cafés. Er waait een dronken kreten dragende, verderf brengende lentegeest. En elke avond staat mijn enige vriend in mijn glas gereflecteerd. Ook hem verdooft het geheimzinnige en wrange vocht, ook...

De Reiziger

Van vlaktes en inktzwarte nachten is dit bevreemdend lied, vol van duistere gedachten, waarin je af en toe een gloedlicht ziet. De maan komt plots te voorschijn tot hij rond aan de hemel staat en strooit zijn zilveren weerschijn de reiziger in het gela...

De rivier

Ik ben op een mooie avond naar de Bristolstraat gegaan en daar leken de passanten op een veld van golvend graan. Bij de spoorbrug over 't water zong een man een liefdeslied dat weerklonk onder de bogen: "Echte liefde eindigt niet. Liefste, ik zal van...

De Zee

In verre, droeve buitenwijken, die 's ochtends leeg en somber zijn, waar de sering er zielig bij staat op het plein, daar staat een huis, zestien hoog, waarnaast een populier verrijst die uitgeput naar de verlaten hemel wijst, En bij die populier een ba...

Eeuwige bewonderaar

Is er nog een levende ziel die je liefheeft?... Is er nog een levende ziel die medelijden met je heeft?... Pas op dat je niet zonder komt te zitten... Ooit daar aan gedacht?... Hé jongen?... Het geluid dat u hoort is de zee. Ik zeg, het geluid dat u hoort is d...

Filet de Perche

Van het restaurant dat wij vroeger hadden gekend was Alleen de naam nog over. Boven de ingang brandde een Elektrische lamp die een paarsachtig kil licht wierp op de Afgebladderde veranda en het gietijzeren sierhek. Filet de perche! Eénmaal! Oeuf en cocot...

Giele Blommen

Dy dei wie de lêste dei fan hope. Ik krige dy rottige giele Blommen en stapte de doar út, om dy te finen. Hie 'k dy Net fûn, dan wie ik der útstapt. Jou dy mar lekker del en dream fan hoe't wy it in Jier lyn tegearre hiene. En dan sil ik dy yn dyn dream in...

Goud

Ik heb geen spijt, geen tranen, geen verlangen; Zoals rook van appelbloesems teer, Door het goud van het verval omvangen, Gaat alles voorbij en keert niets weer. Nooit meer zul je zoals vroeger strijden, M'n hart dat door de kou is aangedaan. 't Land de...

Herfst en Tuberoazen

Ik drink op mijn verwoeste huis, Op 't leven boos en grauw, De eenzaamheid, ons beider kruis, En ik drink ook op jou, – En op de mond die mij beloog, De wereld koud en wreed, En op het doodlijk kille oog, Op God die ons vergeet. Ik drink de bitterheid...

Het Land

Smerig van vuile baksteen Is het huis vanmorgen Precies op tijd ontwaakt. Alles is dus in orde. Alleen het land, Het land weet dat er kwaad is gedaan. En dat Van die zon En Die maan. Al Dat rokende Van Het land. Van De verbijstering Van D...

Hoofdkaas

Wat is het verschil als je ergens wordt gevonden of als je zelf een mens kunt vinden het is het verschil tussen de overwinnaar en de onverwonnene waar heb ik niet overal gelegen als een dode hond op straat bij de kerk hee Strontsjef het is zondag zond...

Knoeck

"In aanmerking genomen dat uit de recente werken van Knipper en Wattmann blijkt dat er een persoonlijke God bestaat Quaquaquaqua met een witte baard Quaqua buiten tijd en ruimte die ons vanuit de grote hoogten van zijn goddelijke apathie zijn goddelijke athamb...

Locomotief

niet de vervaarlijke schaduw met zijn dikke pens vol pistolen beiden ingevet als een locomotief onder nul beiden ingevet als een locomotief onder nul in een landschap glinsterend van pissende drenkelingen? zijn duistere trawanten schaduw zijn in een o...

Portiek

Nee, dames en heren. Natuurlijk heb ik niet de smoor in omdat ik gisteren toch weer niet ben uitgekomen bij de stationsrestauratie. Dat doet er geen klap toe: als het vandaag niet is, dan morgen. En ook heus niet omdat ik vanmorgen zomaar in een wildvreemde po...

Record

tussen putten en kronkelende naden rollen de korrels der sekonden en nogmaals speel je de onbespeelbare plaat terwijl je verslagen in de bouwput ligt gewond door een hondsdolle melodie die alsmaar met kokende ogen knippert maar niets loslaat zo walst de...

Sherry

"Weet je wat jij moet doen?" "Oh! Ik weet het al! Dat zijn zij weer! De Engelen des Heren!" "Ja natuurlijk! Dat zijn wij weer!" "Ik voel me beroerd..." "Ja, we weten wel dat je je beroerd voelt. Ga even een eindje lopen, dan voel je je wel beter... over ee...

Talisman

Loin du chant des sirènes envoûtant Des chimères, des fables et du vent Viens me retrouver pour l'éternité Loin des trésors de sable mouvant De l'or, des épices et des rubans Viens me retrouver pour l'éternité Oh, combattre pour d'éternelles retrouvaille...

Toen

toen je naar binnen ging uit de regen aldoor winter aldoor regen van de straat naar binnen sloop toen niemand keek en door de zalen bibberend en druipend tot je een zitplaats vond en ging zitten om uit te rusten te drogen dan opdonderen en wegwezen wannee...

Tot Slot

Ik begreep dat je niet m'n moeder was, maar m'n dochter, nu houd ik je stevig vast en over je hoofd heen kijk ik ver uit het raam naar daar waar ik jaren her als snotneus rondhing, met om me heen het gajes - en toch was ik altijd alleen, waar ik heimelij...

Zeven

Kevers lieten rond jouw ogen mijn vriendin hun sporen na: honderdtwintig cirkelbogen, 't cijfer zeven en de ka. Vele jaren zijn verstreken, groen is nu je koude mond. Noodweer doet je oog al breken, wind fluit in je neusgat rond. En wat jij denkt ben...

Zilverstuk

Er gaat een zilveren munt, een zilveren muntstuk, van hand tot hand, van hand tot hand. Rusteloos rollend, rinkelend, tollend, van hand tot hand, van hand tot hand. Vergooid door een drinker, onder tafel beland, doorboord door een kogel, verloren in blo...