×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Dalriada piosenki

Utwory wykonawcy:

A Dudás

Égi bika, láncot szegő, éjjel kelő, hajnalt verő, két szarva közt, két szemével, fényes Holdat is öklelő. Fekete, mint éj sötétje Tűz előtte, láng mögötte, legbátrabbnak utat, forgandó szél húz fölötte. Hej, lidércek mulatságában, fekete kecske zsák...

A Galagonya

Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a Hold rá fátylat ereszt: lánnyá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája. 

A Hadak Útja

Búcsúzom, jó fiaim, szép lányaim, népünk mint levél õsz fa ágain, megtipratott, szétszóratott, immár holdas éjbe indulok. Hadúr, hallván hû vitézi könnyes énekét, csodát tett, így vigasztalván búsult gyermekét, Királyfit, és kis seregét égbe emelte láb...

A juhászlegény balladája

Szép sarjú juhászlegény őrözgeté végtelen sok johát, ezer báránykáját, és amint ott őrzé, nagy szívvel keríté, fúja, fúvogatja mindig furulyáját. Zöld mezőben szerte, nagy határnyi réten, legelészik rajta néztelen sok nyája. Szép fehér juhászlegény el s...

A Nap és Szél Haza

Szegény asszony, volt neki hét fia Járt nap-nap után napszámba. Egy nap nem kapott már más egyebet, Egyetlen csupor sebes tejet. Lelkére kötötte a hét fiúnak, Minden ételük e kis tej. Nem szabad hozzája nyúlni, elébb Szaporítni kell liszttel. Asszony...

A rab gólya

Árva gólya áll magában Egy teleknek a lábjában, Felrepûlne, messze szállna, Messze messze, Tengerekre, Csakhogy el van metszve szárnya. Várja, várja, mindig várja, Hogy kinő majd csonka szárnya S felrepűl a magas égig, Hol a pálya Nincs elzárva S a...

A Szikla Legendája

Sem Maros két partján tenger csodafűvel, sem imádságokval, sem jámbor énekvel, nem tudták javasasszonyok megjajítani a rég betegen halódó szegényembert. Mondá egyszer öreg bába a szenvedőnek: amaz magas sziklán csodás füvek teremnek, öreget fiatalítnak,...

A Walesi Bárdok (1cz.)

Edward király, angol király Léptet fakó lován: Hadd látom, úgymond, mennyit ér A velszi tartomány. Van-e ott folyó és földje jó? Legelõin fû kövér? Használt-e a megöntözés: A pártos honfivér? S a nép, az istenadta nép, Ha oly boldog-e rajt' Mint ak...

A Walesi Bárdok (2cz.)

Egymásra néz a sok vitéz, A vendég velsz urak; Orcáikon, mint félelem, Sápadt el a harag. Szó bennszakad, hang fennakad, Lehellet megszegik. - Ajtó megõl fehér galamb, Õsz bárd emelkedik. Itt van, király, ki tetteidet Elzengi, mond az agg; S fegyver csörög, ha...

A Walesi Bárdok (3cz.)

Ha, ha! mi zúg?... mi éji dal London utcáin ez? Felköttetem a lord-majort, Ha bosszant bármi nesz! Áll néma csend; légy szárnya bent, Se künn, nem hallatik: "Fejére szól, ki szót emel! Király nem alhatik." Ha, ha! elõ síp, dob, zene! Harsogjon ha***na: Fülembe...

Ágnes Asszony (1.cz)

Ágnes asszony a patakban Fehér lepedõjét mossa; Fehér leplét, véres leplét A futó hab elkapdossa. Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. Odagyûl az utcagyermek: Ágnes asszony, mit mos kelmed? „Csitt te, csitt te! csibém vére Keveré el a gyolcs leplet.” Oh! irgalom a...

Ágnes Asszony (2.cz)

Nosza sírni, kezd zokogni, Sûrü záporkönnye folyván: Liliomról pergõ harmat, Hulló vizgyöngy hattyu tollán. Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. „Méltóságos nagy uraim! Nézzen Istent kegyelmetek: Sürgetõs munkám van otthon, Fogva én itt nem ûlhetek.” Oh! irgalom a...

Áldás

Adott, és nevelt, kacagó, dús ártatlan világ, zengte énekét, Nap ragyogta színes hajnalát. Nyárról énekelt, fakadó, még sápatag virág, élte életét, fény színezte míves, szép szavát. Kósza szél felelt, elmesélte ősi szép regét, az égig érő fát, lombja közt E...

Áldja meg az Isten

Áldja meg az Isten azt az édesanyát, Ki katonának neveli fel a fiát, Húsz évig tartja világ pompájára, Húsz év után adja fekete gyászra, Szólnak ott az ágyúk, pengnek a kardok, Szülőföldem, immár elbúcsúzok, Éltem áldozom császár háborújáért, Véremet kiontom a...

Amit ad az ég (Álmos búcsúja)

Ülj le mellénk, ülj a tűzhöz, táltos szívű, jó öreg, beszéld el idők folyását, meséld el az életed. "A végtelen róna szívében volt az én szülőhazám, sólyom jötte jelezte sorsom, puszta felnevelő dajkám." Szólt a rege még nagy csatákról, napszállatra, ten...

Árpádházi Margit Balladája

Néztem az égen kirajzolódó görög éjszakát Csillagfény tengerében. Jó uram koldusként, vakon kereng a Hatalmas várnak börtönében. Hová vet sorsom, hiába kérdem.. Zsoldosok dúlását meg sem értem. Új hajnal fénye virrad- e még rám? Vagy becstelenség? Kolo...

Bor Vitéz

Ködbe vész a nap sugára, Vak homály ül bércen völgyön. Bor vitéz kap jó lovára: "Isten hozzád, édes hölgyem!" Vak homály ül bércen völgyön, Hűs szél zörrent puszta fákat. "Isten hozzád, édes hölgyem! Bor vitéz már messze vágtat." Hűs szél zörrent puszta fáka...

Borivók Éneke

Adjon isten szekeret, A szekérnek meg kereket, Üvegemnek feneket, Abból iszom eleget Még a hírit elviszik, Hogy a magyar bort iszik, Pedig terüngettét, Nem itta meg az eszét Ha megittam jól tette, Talán megérdemlette! Jó bor kell a magyarnak, Széna abrak a l...

Búcsúzó

Ideje már bujdosásimnak, Eljött már távozásomnak. Bús-szomorú utazásomnak, Fájdalmas és nehéz búcsúzásomnak. Angyalodat én Istenem, Küldjed hogy kísérjen engem! Hosszú utamban vezéreljen, Minden ártótól, gonosztól megmentsen! Az messzi ismeretlenbe megyek. V...

Búsirató

Fellegbe öltözött napom, kihunyóban van csillagom, Kelljen tetőled elválnom, kedvemre termett virágom Ha kedvemre is termettél, mégis bánatot szereztél, Mégis bánatot neveltél, mikor engem elfeledtél. Verd meg, Isten azt a szívet, aki kettőt, hármat szeret Eg...