×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Baltak piosenki

Utwory wykonawcy:

The Un-Greek Barbarians

"I Demostan am calling all the Greek City - States to unite & fight against Filip, Filip the Barbarian, the danger isn't coming from Persia, but from these Un - Greek Macedonian Barbarians" And then Filip striked full of anger in his mind Olymp has f...

We the Macedonians

Above all the humans, From hearts of lion born The strongest, the smartest we are The blood of Makedon we own The bravest nation of this world Children of the moon. Children of the sun Everyone is proud to call himself Great Mecedonian This world, t...

Болни луге

Сите се болни Луге Што е вртат правината Вервај Лаги Будали Луге Болни Луге Сега времемто ке дојди Сите кини научат Будали Луге Лажат 

Македонски бој

Сите сега одиме долу во рамнината горе во планииата наредени линија по линија со сабја во раце наместени за последного време Сега киму кажиме јачината на Македон Македонски Бој, Македонски Бој Знамето сега се веј во ветрот со сонцето, сонце сите да...

Несвес

Времето Ми Дојде Иди долу со мене Во моја Земја Дид долу со мене Во Наша Држаа Несвес Рушен сум во моја Држаа Сега Одам во борба Иди долу со мене Во моја Земја Иди долу со мене Во Наша Држаа Несвес 

Одиме на борба

Одиме на Борба Сега сите одиме во друга земја да е земиме со наша јачина сите киги видат Одиме на Борба Со сабја оштрена со мене сега со граница Одиме таму долу во светот Даго земиме со голема јачина Одиме на Борба Сите се рушени јако за живото...

Светот гори

Таму је тука сега Сите ке видат светот гори во оган сегде во држаата Некој дела во паплави Некој други дела во оган Сега сите ке видат светот кисе уништи во оган Поплави во некој дела Поплави во други дела Сега сите ке пропадниме Светот Гори Таму...

Сега и секогаш

Пред Векој и ине бефме опасни Jуначи на наша земја Векој пред векој со голема радос Срцето големо за Македонска Земја Илјади Години се поминати и Уште го држиме името на Македон и уште сега и после секогаш Голема радос и големо срце Илјади години со...

Филип од Македон

Ела појди таму Стар Цар на Македон Роден од Аминта Античкиот Цар На Македониа 382 Година тој беше роден Филип дедо цар дојде Дури беше стар пред Ристос Филип втори од Македон Вревето му дојде во 336 година Филип го унижтиа Атинјаните Македониа...