×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

A Yun Ga

Utwory wykonawcy:

Biancheng Yuè

Pinyin hán wài huáng shā cāng máng chángyè yě yún wànlǐ yānhóng rǎn xuě chénfēng de jiàn zǎo zhùdìng ài hèn chánmián què míshī zài rénxīn shēnqiǎn tiāndì huánghuáng rì yuè wú guāng zhǎng dāo duàn rèn qíngrén duàncháng hóngyán báigǔ bùguò shì zhōngqíng...